BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İntihar çözülmedir

İntihar çözülmedir

Salgın dahi denebilecek intihar vak’alarıyla karşı karşıyayız. Birinci madde intiharlar gençlik arasında yaşanmakta. İkinci madde iyi tahsil almış olanlarda.Salgın dahi denebilecek intihar vak’alarıyla karşı karşıyayız. Birinci madde intiharlar gençlik arasında yaşanmakta. İkinci madde iyi tahsil almış olanlarda. Üç... Varlıklı kesimde... Toplam hüküm: 2001/2002 çizgisinde Türkiye’de tırmanış gösteren intiharlar, cemiyetin sosyal bakımdan üst ve vasatın üstündeki tabakalarında cereyan etmekte. ‘İntihar’ denen müessif ölümler, ekonomik krizden dolayı meydana gelmiyor. Belki o sebeple de istisnai birkaç olay ortaya çıkmıştır ama esas itibariyle canına kıyanlar hali vakti yerinde olan kimselerde görülmekte. Tahsilse tahsil. Paraysa para. Prestijse âlâsı. Hatta güzellikse o bile yerinde. Evine çay alamayan, bakkal görmesin diye sokak değiştiren. Ev sahibinden köşe bucak saklanan. Kasabın yolunu unutalı çok olmuş kimseler arasında değil. Burjuva denebilecek sınıfta intiharlar yaşanıyor. Bunu din adamları, sosyologlar, psikologlar ve siyasetçiler derinlemesine tahkik etmek zorundalar. Sıradan bir meseleyle karşı karşıya değiliz. İmkân bolluğu tatmin etmiyor. İyi tahsil yetmiyor. Makam doyurmuyor. Vs. vs... Öyleyse açlık neye? Sebep ne? Kusur kimde? Nedir bu çocukları satanist olmaya iten âmil? Şu orta yaştaki insanı bir Rumen veya Ukraynalı düşük kadınla olmaya sevk eden ve sonra da intihara sürükleyen zaafın arkasında hangi hastalıklar var? Bir zamanlar Avrupalı, Amerikalı gençler o yolu seçmişlerdi. Hindistan’a, Çin’e giderek oralarda din sanılan türlü felsefi cereyanlara kapılırlardı. Şimdi aynı hal bir başka şekilde bizde tezahür etmeye başladı. Önce bir tenasüh fırtınası esti.. Ahiret inancı sarsılmak isteniyordu. Bir zaman sonra o dinince bu defa satanizm vahşetiyle karşılaştık. Halbuki böylesi fikirler bizim toplumumuza uzaktı. Bilinmezdi. Yüz de verilmezdi. Ne var ki felaket orada da kalmadı. Türk milleti, çifte kıskaca alınmış durumda. Gençler satanist, daha yetişkinler Hıristiyan yapılmak istenmekte. Bu konuda azımsanamaz mesafeler de alıyorlar. Asla gözardı edilmemesi gereken bir başka gerçek de alkol ve uyuşturucunun etkisidir. Bunlar iç içe halkalar. Şu din sahtekârı bir kısım ilahiyatçı sözde akademisyenlerin TV’lerde zihin bulandırmaları bile yıkıcılara yardımdır. Kafalar, keseler doldurulmakta. Kalblerse boş. Boşluğa düşen insanlar, ya buhranlara kapılıp kendi canlarına kıymakta veya satanistlik, Hıristiyanlık gibi bir yolu tercih etmekteler. Suçluya gelince... Evvela çok kesin bir şekilde Milli Eğitim sistemi. O, kabulü mümkün olmayan uygulamalarıyla memleketi işte bu noktaya getirmiştir. İkinci olarak da mânevi kaygıdan yana zerrece ürperti taşımayan aile reisleri... İntihar çözülmedir. Evvela ruhta. Sonra toplumda. Bu gidişatın bir 25 sene sonraki tahribatını düşünmek lazım. İntihar eden sadece kendini öldürmemekte.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT