BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Abdülvehhâb-ı Şa’rânî “rahmetullahi aleyh”

Abdülvehhâb-ı Şa’rânî “rahmetullahi aleyh”

Bu zat buyuruyor ki: (İman, bir “Mum”a benzer, Ve “Cam fener” gibidir etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse, mum, feneri olmadan, “İman”da çabuk söner ibadet yapılmadan. “Din”, Allah tarafından gönderilen bir “Yol”dur, Ebedi saadeti sağlıyan yalnız odur.Bu zat buyuruyor ki: (İman, bir “Mum”a benzer, Ve “Cam fener” gibidir etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse, mum, feneri olmadan, “İman”da çabuk söner ibadet yapılmadan. “Din”, Allah tarafından gönderilen bir “Yol”dur, Ebedi saadeti sağlıyan yalnız odur. “Din” diye, insanların uydurduğu ne varsa, Hepsi de “Dinsizlik” ve “Kâfirlik”tir bilhassa. Hak teala kullara, her “Bin sene”de bir, Bir Peygamberi ile “Yeni din” göndermiştir. Her kim “İman” edip de, yapacağı her işi, İslama uydurursa, “Müslüman”dır o kişi. Kim de islamiyyeti nefsani arzulara, Uydurmağa kalkarsa, “Kâfir” denir onlara. Her din, kendinden önce her ne ki din gelmiştir, Onları nesh eylemiş, yani değiştirmiştir. Bizim dinimiz ise, kendinden önce gelen, Dinleri, kendisinde taplamıştır kâmilen. Hiç değişmiyecektir kiyamet gününe dek, Hak teala, bu dinden razıdır şimdi bir tek. Bu dinde üç şey var ki, “İlim”, “Amel” ve “İhlas”, Bu üçü bulunmazsa, Müslümanlık olamaz.) Bir gün de buyurdu ki: (Bu din, “İlim” dinidir, Dinini bilmiyenin imanı gidebilir. Nasihatların özü, şudur ki en evvela, Birlikte bulunmaktır “Allah adamları”yla. Çünki bu alimlerin bildirdikleri gibi, “İman” edilmedikçe, her şey “Boş”tur tabii. Dinin bekçisi olan bu büyük alimlerin, Yolunda yürüyenler, azabtan olur emin. Çünki onların yolu, “Ehli sünnet” yoludur, Sağa sola sapmıyan, orta ve doğru yoldur.) Bir gün de buyurdu ki: (Ölürken müslümanlar, Susayıp, hararetten tutuşur, içi yanar. Bunu büyük bir fırsat bilerek la’in şeytan, “İmanını çalmağa”, yanaşır hemen o an. Elinde “Buz gibi su”, yaklaşır hiyle ile, Bardaktaki o suyu, çalkalar bir eliyle. Onun “Kim” olduğunu bilemediği için, Der ki: (O soğuk sudan, bana içirir misin.) Şeytan fırsat bilerek, der ki: (Veririm, fakat, De ki, kendi kendine var oldu bu kâinat.) Maazallah aldanıp da söylerse dediğini, Sonsuz bir felakete atmış olur kendini. Ve eğer ki doğru ve kuvvetliyse imanı, Der ki: (Bu kâinatın, Allahtır yaratanı.) Sonra da “Şehadet”i söyler açık lisanla, Allahü tealaya vasıl olur “İman”la.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT