BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır”

“Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır”

Zamanımızda kendilerini çağdaş âlim, aydın din adamı tanıtıp “Gayr-ül-mukallidîn” yani mezhepsiz denilen kimseler türedi. Bunlar, dört mezhepten hiçbirine uymuyorlar ve başkalarının uymalarını da istemiyorlar. Biz yalnız Kur’ana, hadise uyarız, diyorlar. Böylece ana yoldan ayrılıp yeni bir yol açmak istiyorlar.Zamanımızda kendilerini çağdaş âlim, aydın din adamı tanıtıp “Gayr-ül-mukallidîn” yani mezhepsiz denilen kimseler türedi. Bunlar, dört mezhepten hiçbirine uymuyorlar ve başkalarının uymalarını da istemiyorlar. Biz yalnız Kur’ana, hadise uyarız, diyorlar. Böylece ana yoldan ayrılıp yeni bir yol açmak istiyorlar. Hanefî âlimlerinden allâme seyyid Ahmed Tahtâvî buyuruyor ki: “Fıkh âlimlerinin yolundan, sivâd-i a’zamdan ayrılan, Cehenneme götüren yola sapmış olur. Bunun için, ey müminler! “Ehli sünnet vel cemaat” denilen “Fırka-i nâciyye”nin, yani Cehennemden kurtulmuş olduğu Peygamberimiz tarafından bildirilmiş olan tek fırkanın yoluna sarılınız! Çünkü, Allahü teâlânın yardımı ve koruması ve saadete ulaştırması, yalnız bu yolda bulunanlar içindir. Allahü teâlânın gadabı ve azâbı bu fırkadan ayrılanlar içindir. Bu fırka-i nâciyye, bugün, dört mezhebin içinde toplanmıştır. Bu dört mezhepten birinde bulunmayan kimse, bid’at ehli ve Cehennem ehli olur”. Büyük imam Süfyân-ı Sevrî “Fıkh âlimi olmayan, hadis-i şeriflere uyarsa, dalâlete sürüklenir” buyurdu. Son zamanlarda, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklüklerini anlıyamıyanlar çoğalmaktadır. Çünkü, âlimi âlim anlar. Câhiller anlıyamaz. Din adamı geçinen câhiller, kendilerini âlim sanıyorlar. Birbirlerini, millete, islâm âlimi diye tanıtıyorlar. Biz, yalnız Kur’ana ve hadislere inanırız diyerek, Selef-i sâlihînin ictihâdlarını beğenmiyorlar. Kur’an-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden, kısa görüşlerine ve kısır düşüncelerine uygun yeni yeni mânalar çıkarıyorlar. Hadis-i şerifte öğülmüş olan ikinci yüzyılın büyüklerine, din imamlarımıza dil uzatıyorlar. Onların kıymetli kitaplarını lekelemeye uğraşıyorlar. Bütün bozuk akımların menşei olan İbni Teymiyye, Mevdûdî, Reşîd Rıza, Cemalettin Efgani, Seyyid Kutub, Muhammed İkbal, Hamîdullah, fizikçi Abdüsselâm ve Ahmed Didad gibi mezhepsizlerin, reformcuların kitapları, islâm âlimlerinin sözbirliği ile bildirdiklerine uymıyan bilgileri yaymaktadır. Bunlar yayıldıkça da, ana yoldan, Ehli sünnet yolundan ayrılmalar hızlanmakta, İslamiyet büyük zarar görmektedir. Bunun için İslam düşmanları bu tür adamları ya satın almakta veya el altından çalışmalarına destek vermektedirler. Peygamber efendimiz, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” buyurmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT