BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uç İstanbul

Uç İstanbul

Doğan Kuban’ın, İstanbul’u Türkler gibi algılamayanlar için İngilizce olarak hazırladığı “İstanbul Bir Kent Tarihi” isimli kitap, Türkçe’ye tercüme edilerek yayımlandı.İstanbul üzerine yazılan kitapların sayısı oldukça fazla. Dünyanın bu anlamda en şanslı şehirlerinden biri olan İstanbul, geçirdiği evreler, üzerinde taşıdığı değişik medeniyetlere ait kültür ve tarih birikimi ile her zaman farklı bir şehir oldu. Türk ve yabancı bilim adamları, tarihçiler, edebiyatçılar, ressamlar, arkeologlar, fotoğrafçılar, şehir planlamacıları vb. gibi tarihe belge bırakanlarca kitaplaştırılan, resimleştirilen şehri daha iyi anlamak ve yorumlamak isteyenlere yeni bir kitap daha sunuldu. Doğan Kuban tarafından, İstanbul’u Türkler gibi anlamayanlar için hazırlanan “İstanbul Bir Kent Tarihi” isimli kitap, Zeynep Rona tarafından Türkçe’ye çevrilerek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları arasında çıktı. Mimarlık kitabı Kitabın önsözünde, anafikir olarak şunlar yazılı: “Bu kitap ne bir arkeoloji, ne de, mimari örnekleri içermesine rağmen, bir mimarlık tarihi kitabıdır; Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul diye bilinen bir dünya kentinin tarihini, geçmişin değişik dönemleri içinde sunma çabasıdır. Kitap, tarihsel koşulların, yapım etkinliklerinin, bin yıllık sürekliliklerin ya da ani çöküşlerin ana hatlarını çizmekte, bu eşsiz dünya kentini, içinde yaşayan kentlilerin, ziyaret edenlerin betimlemeleriyle ve bütün dünyanın hayal ettiği kentsel bir varlık olarak sunmaktadır.” Eserde, kent topografyası, tarihi ve anıtları üzerine yapılan yeni araştırmalara yer verilmekle birlikte, asıl amaç, İstanbul’un tarihi, fiziki, toplumsal ve kültürel kimliğini başarılı bir biçimde ortaya koymak için hazırlanmış. (0 212 227 37 33) Her dönem gözde Fotoğraflar, gravürler, resimler, planlarla desteklenen kitap, üslup olarak da kolay okunup anlaşılabilecek şekilde ele alınmış. İlk bölümde Bizantion ve Konstantinopolis başlığı altında topografya, Bizans, Roma, Ortaçağ Bizans kenti, haçlılar, Galata gibi kavram ve isimler etrafında konu inceleniyor. İkinci bölüm ise İstanbul’a ayrılmış. Osmanlı başkentinin kuruluşu, Fatih’in İstanbul’u, Türk-İslam kent kavramı, fetihten sonra kentin imarı, Galata, Bizans kentinden İslam kentine dönüşüm, Kanuni Sultan Süleyman ve Koca Sinan çağı ile Sinan’ın İstanbul’u bu bölümün dikkat çekici başlıkları. Ardından Batılılaşma sürecini daha sonra Cumhuriyet dönemi takip ediyor. Son bölüm, yani Cumhuriyet dönemi, İstanbul’un bugünkü içler acısı duruma nasıl geldiğinin ipuçlarını da sunuyor. Tamamen, spekülasyonlardan arındırılmış, tartışmaya yer vermeyecek şekilde kaleme alınan kitap, dünyanın en uzun ömürlü kentini bir kez daha ve doğru anlamamızı sağlayacak kıratta bir çalışma...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT