BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Önemli ziyaret

Önemli ziyaret

ABD Başkan yardımcısı Cheney’nin 12 ülkeyi kapsayan gezisi sanıldığı gibi; ABD’nin Irak’a müdahalesi için bir destek arayışı değildir. Çünkü, ABD’nin desteğe ihtiyacı yoktur. ABD, Irak’a mutlaka müdahale edecek ve Saddam’ı görevden uzaklaştıracaktır.ABD Başkan yardımcısı Cheney’nin 12 ülkeyi kapsayan gezisi sanıldığı gibi; ABD’nin Irak’a müdahalesi için bir destek arayışı değildir. Çünkü, ABD’nin desteğe ihtiyacı yoktur. ABD, Irak’a mutlaka müdahale edecek ve Saddam’ı görevden uzaklaştıracaktır. Başkan yardımcısının bu geziden amacı; müdahale sonrası durumdan vazife çıkartılacağı zaman, kime ne görev düşeceği ve kimlerin bedel ödeyip kimlerin; kurulacak masada aktif rol alıp ne miktarda etkili olması lazım geleceğini tespit etmektir. Yani, ABD; bu harekat öncesi dost ve düşmanlarının belli olmasını istiyor! Bakınız; ABD, ülkesinin maruz kaldığı 11 Eylül terörist baskınından sonra; bu durumu savaş ilanı olarak ilan etti. Ve bu savaşın çok uzun süreceğini söyledi. Biz, burada; milletlerarası politikada son derecede tecrübeli devlet adamımız olan sayın Kamran İnan’ın tespitine aynen katılıyoruz. ABD, gerçekte 3. Dünya Savaşı’nı fiilen başlatmış bulunmaktadır. Sovyet Rusya’yı manevi sebep olarak işlemiş olduğu onca zulümler yıktı. Ama, zahiren ve görünen sebep olarak, Rus İmparatorluğu’nu, gelişen teknoloji ve özellikle iletişim araçlarındaki gelişme ve bunun tabii neticesi olan; yapılanlardan insanların haberdar olması, gerçekleşen olaylardan ve insanların birbirlerine olan etkileşimi yıktı. Bilim ve teknolojideki bu akıl almaz gelişme dünyayı süratle küreselleşme doğru götürüyor. Bundan kaçış yoktur; olamaz da! Düşünebiliyor musunuz; şu anda bile dünyadaki ticaretin yüzde 25’i elektronik posta aracılığı ile yapılmaktadır. Çok kısa bir süre sonra, ülkelerin sınırları sadece kağıt üzerinde kalacak! Burada en büyük darbeyi; diretirlerse yok olma pahasına totaliter rejimler ve despot idareciler görecektir. Yeniden şekillenen dünyada Saddam’lara yer olmayacaktır! Demokrasi dışı rejimler de hayat hakkı bulamayacaktır! ABD, tarihinde hiç olmadığı şekilde eline geçirmiş olduğu bu gücünü sonuna kadar kullanacaktır. Çünkü; fırsatın kazası olmadığını, büyük devlet olmanın ağırlığıyla en iyi ABD bilmektedir. Yine bakınız; 11 Eylül’den sonra, NATO, 5. maddeyi yürürlüğe koymasına rağmen, ABD, Afganistan’a tek başına yani, NATO’suz müdahale etti. Dünyada tek başına jandarmalığa soyunmak kolay bir iş değildir. Güç ve kararlılık ister. Bugün itibariyle bu güç, yalnızca ABD’de vardır ve ABD bu gücünü kararlılıkla uygulamak istemektedir. Türkiye politika üretemediği gibi; dünyanın süratle değişen dengelerine de ayak uyduramıyor! Irak konusundaki politikamıza, daha doğrusu politikasızlığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Bugün itibariyle bulunduğumuz yer, merhum Özal’ın işaret ettiği yerdir! O gün, neredeyse dünyayı başına yıkıyorduk! Bugün aynı noktaya geldik! ABD’nin Irak’a müdahalesine seyirci mi olacağız; yanında mı yer alacağız?! Ya Irak bölünürse diyenlere, Irak’ın bugün itibariyle üç parça olduğunu göstermek yetmez mi? Hangi bütünlükten dem vuruyoruz? O iş zaten bitmiş; biz boşuna kendimizi kandırıyoruz! El’in oğlu, masada var mısın yok musun diye, onu sormaya geldi; akıl danışmaya değil!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT