BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Batı medeniyetinin temelleri

Batı medeniyetinin temelleri

Geçmişte Roma, Yunan, son asırlarda Avrupa ve şu anda "Yeni Roma" olarak isimlendirilen ABD ve Avrupa Birliğinin medeniyeti 2 temel üzerine kuruldu. 1- ASİMİLASYON: Kendi kültür potasında eriterek, kendine benzetmek ve yok etmek.Geçmişte Roma, Yunan, son asırlarda Avrupa ve şu anda "Yeni Roma" olarak isimlendirilen ABD ve Avrupa Birliğinin medeniyeti 2 temel üzerine kuruldu. 1- ASİMİLASYON: Kendi kültür potasında eriterek, kendine benzetmek ve yok etmek. (Kızılderili, Maya, İnka, Afrika ve dünyanın her köşesinde toplam yüze yakın dil ve medeniyetler bu şekilde yok edildi.) 2- ELİMİNASYON: Asimilasyonun sonuç vermediği durumda eliminasyon metodu ile açıkça yok etmek. Batı neden asimilasyon ve eliminasyona gidiyor? Çünkü kendilerine güvenleri yok. Batılı düşünürler eserlerinde İslâm medeniyeti karşısında güneşte eriyen kar gibi olacaklarını itiraf ediyorlar. İngiliz tarihçi Toynbee, Türk ve İslâm düşmanı olduğu halde "İslâmiyet insanlığın üzerinde zirvededir" diyebiliyor. Batı'yı en iyi şekilde inceleyen Peyami Safa "Türk İnkılâbına Bakışlar" isimli eserinde Batı'yı şöyle tarif eder: "Bu kıt'a ve kafaya üç düşünce yön verir. Eski Yunan, eski Roma ve Hıristiyanlık" Peki AB'nin asimilasyonu ile Batı medeniyetine adapte olduğumuzda bizim 5 bin yıllık Türk ve 1423 yıllık İslâm Medeniyetimiz ne olacak? Unutmayalım ki, Bulgarlar, Macarlar, Finler hatta Yunanlıların çoğu (İskit, Kuman, Avar) ve Ermeniler bizden çok daha fazla Türk idiler. Ama Hıristiyan kültür potasında Türklüğünü kaybettiler. Şimdiki Polonyalı Türkler, Altınordu'nun asker, aydın ve bilim adamlarıydı. Rus işgalinden sonra Polonya'ya kaçtılar. Şu anda tek kelime Türkçe bilmiyorlar. Ama İslâmdan bildikleri Besmele-i şerif, Amentü ve Kelime-i şehadeti ile İslâmiyetlerini devam ettirdikleri için biz Türküz diyorlar. Hem de gururla. Osmanlı'nın özelliği Batı medeniyeti dışlayıcıdır. (Exclusivist) İslâm Medeniyeti ise Kucaklayıcı (İnclusivist)tir. Selçuklu ve onun mirası üzerine kurulan Osmanlı'nın (636 yıllık ömründe) 2 özelliği vardır. 1- Koruyucu 2-Kurucu. Selçuklu ve Osmanlı Haçlı sürülerine karşı canını ve malını feda ederek sınırları içinde ve dışındaki Müslümanları korumuştur. Osmanlı Müslümanlara "Hami" ve dünyada "Savaşlara mani" idi. Osmanlı'nın güçlü olduğu asırlarda Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve hatta Orta Avrupa ile Kuzey Afrika sulh, adalet, istikrar ve bolluk içinde altın çağlarını yaşadılar. Düşmanlığın sebebi Çok sayıda Batılı tarihçiye göre Hıristiyan dünyasının Osmanlı'ya, Selçuklu Devletine ve bu iki devletin nüvesini teşkil eden Türklere düşmanlığı şu sebebe dayanır: "Bu iki devlet olmasaydı Anadolu, İstanbul, Kafkasya, Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika velhasıl İslâm dünyası Hıristiyan ülkesi olacaktı. Hıristiyanlar için bu husus affedilemez bir düşmanlık sebebidir." Yine ABD'li bir tarihçiye göre Saltuk Buğra Han'dan bu yana Türk Milleti İslâmiyet uğrunda 125 milyon şehit vermiştir. Türk Milletini İslâmiyetten koparmak demek gelecekte Bulgar, Macar ve diğerleri gibi asimile etmekle eş anlamlı olur. Bazı Rusların aslı Türktür. Hatta Rusya'da bir söz vardır. Bir Rus'u Türk hamamına getirip keselesen altından Tatar Türk'ü çıkar. Bunlar gibi Kızılderililer, Eskimo, İnka, Maya, Aztekler de Türk asıllı idiler. Türklüğümüzü muhafaza etmişsek bunu İslâmiyete borçluyuz. Ama minnet borcu yerine nankörlük ediyoruz. Çünkü ABD, AB, Yahudi ve diğer emperyalist güçler asimile olmamızı istiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT