BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Atamalara Ecevit freni

Atamalara Ecevit freni

Açıktan atamalar, kamu bankalarında ve özelleştirilen kuruluşların personelinin dağıtımı tamamlanıncaya kadar durdurulacak.ANKARA- Başbakan Bülent Ecevit, alınan tasarruf tedbirleri kapsamında, kamudaki açıktan personel atamalarının, bankalardan nakli yapılacak personelin dağıtımı tamamlanıncaya kadar, bazı istisnalar dışında durdurulduğunu bildirdi. Başbakan Ecevit imzasıyla yayımlanan Genelgede, özelleştirilen kuruluşlar ve yeniden yapılandırma programı nedeniyle kamu bankalarında sayıları 16 bine ulaşan istihdam fazlası personelin, ihtiyacı bulunan diğer kamu kuruluşlarına nakline öncelik verileceği vurgulandı. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının, memur ve sözleşmeli personel ihtiyaçlarını öncelikle Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen personel arasından temin etmeleri istendi. “Bu çerçevede genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, KİT`ler ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer, yatırım veya finansman tertibinden yardım alan kuruluşlar, özel bütçeli kurluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları, kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurul, üst kurul ve kurumlar ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 2002 yılında gerçekleştirilecek olan açıktan personel atamaları, istisnalar ve bu genelgenin yayımı tarihine kadar açıktan aama izni alınmış olup da, bir nedenle yıl içinde ataması gerçekleştirilemeyenler dışında bankalardan nakli yapılacak personelin dağıtımı tamamlanıncaya kadar durdurulmuştur.” Kimler muaf? Genelgede, bu düzenlemeden muaf tutulan kuruluşların bazıları da şöyle sıralandı: “Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik kapsamında olup da ÖSYM tarafından sınavı yapılmış veya yapılacak olan atamalar. Hakim ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılar görevlerde olanlar. Yükseköğretim Kurumları öğretim elemanları. 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Daire Kanuna eklenen geçici 3. maddeye göre ataması yapılacak uzman ve pratisyen tabip ile diş hekimleri. Milli Eğitim Bakanlığı’nca atanacak öğretmenler. Müşterek kararla atanacaklar. 2002 yılında Maliye Bakanlığı`nca yapılacak ek vizelere dayanılarak alınacak işçiler. “
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT