BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kuvayı Milliye ruhu

Kuvayı Milliye ruhu

Millî Mücadelenin diğer ismi milli mücahadedir. Devleti aliyye devam etmekte olduğundan hilafet makamı ve şeyhül islamlık müesseseleri ayaktadır. İşgalci düşmana karşı cihad ilan edilir. Eli silah tutan herkes kıyama davet edilmiştir.Millî Mücadelenin diğer ismi milli mücahadedir. Devleti aliyye devam etmekte olduğundan hilafet makamı ve şeyhül islamlık müesseseleri ayaktadır. İşgalci düşmana karşı cihad ilan edilir. Eli silah tutan herkes kıyama davet edilmiştir. Mustafa Kemal Paşayı Samsun üzerinden Anadolu’ya sevk eden de bu kıyam ve isyan ateşidir. Onun riyasetinde Erzurum ve Sivas’ta kongrelerin toplanması, Ankara’da ilk meclisin küşatı da aynı ruhun eseridir. Vilayetlerde milis kuvvetleri teşkil edilmekte, camilerde iradeyi seniyye ile kuvayı milliyenin muzaffer olması için dualar okunmaktadır. O işgal günlerinde vatan sathında mübarek bir rüzgâr esmiştir. Bu rahmet rüzgârı, herkesi harekete geçirmiş ve bir millet yedi cephede birden cihana karşı dövüşerek istiklalini kazanmıştır. Yedi cepheden birden taarruz eden âdâyı müsliminin ismi düveli muazzamadır. Cephenin birinde asrın en fenni imkanlarıyla mücehhez ordular. Diğer tarafta maddeten fakir fakat imânen zengin Türk ordusu. İnsanlar vardır. Bir de o insanların bağlı olduğu kıymetler... Vatan, bayrak, namus. Kuvayı milliye ruhuyla vatan daha azizleşmiş, bayrak daha mukaddesleşmiş, namus daha kavileşmiş, istilacı küffara karşı hınç, galeyân halini almıştır. Kuvayı milliye nesilleri... Dedelerimiz... ninelerimiz serapa fedakârlıktır. Onlar abidevi şahsiyetlerdir. Sabrın ve azmin isimsiz kahramanlarıdır. Kuvayı milliye devrini tanımak lazım. O devri okumalı ve tahlil etmeli. O günler, bu günlerin tarihidir. Tarihi bitaraf okumalı. Devrin ferdî husumetlerini bugünlere taşımak fayda getirmez. O ruhu unutmamak lazım. Tarih bir küldür. Menfi de vardır müsbet de. Kayıp da kazanc da. Kuvayı milliyenin maddi mânevî unsurları bilinmek zorunda. Devrin şahsiyetlerinin hatıratını muhakkak okumalı. Devre dair, İstiklal Harbimizle alakalı ne varsa bilmek mecburiyetindeyiz. Öncesinden; Balkan ve I. Cihan Harbinden alarak İstiklal Harbinden geçip, I. Meclis, II. Meclis, Cumhuriyet, inkılaplar, Cumhuriyet Halk Fırkası ilk serbest seçimler ve çok partili hayat tecrübesi. Bunlar namusuyla, vicdanıyla haysiyetiyle tedkik edilmeli. Türk İstiklal hareketi, ümmeti Muhammed’in üzerinde ittifak ettiği son cihaddır. Bunları, düşünmeli, tahlil ve terkip etmeli. Bu cümleden olarak lise ve üniversitelerdeki inkılap tarihi derslerinin kifayet ve tatmin etmediğini de ifade etmek lazım. Bizde tarih ilmi, övmek, sövmek ve madde ezberciliğine mahkumiyet illetini bir türlü aşamıyor. Onun için hakiki tarihçiler fevkalade nadir. Milli bayramlar, şekilcilikten ibaret. Şekil ruhla bezenmedikten sonra kendini tekrarı aşamaz. Şu noksanlık kabul edilmeli. Yakını ve uzağıyla tarih meçhulleşmiştir. Mevcut nesillere dedelerinin ve ninelerinin Kuvayı milliye zamanı milad öncesi kadar uzaktır. O mubarek ruhun yaşaması lazım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT