BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pes doğrusu

Pes doğrusu

Devletin topladığı her 100 liralık verginin 48 lirasını sadece işçi ve memur ödüyor Kayıtdışı ekonomi ve vergi kaçakçılığında dünya şampiyonu olan Türkiye, işçi ve memurunun ödediği vergi ile ayakta duruyor. Koca işadamları, ‘güdük’ vergi oranları ile rekortmenler listesine bile giremezken, Türkiye’nin 1992-2001yılları arasında aldığı her 100 liralık verginin 48 lirasının işçi ve memurdan alındığı ortaya çıktı. İşçi ve memurlar son 10 yılda devlete tam 59 milyar 383 milyon dolar vergi ödedi. Ya diğer vergiler! Böylece devlet, bir yılda işçi ve memura verdiği maaşın 5.9 milyar dolarını (8.3 katrilyon lira) vergi olarak geri aldı. İşin bir diğer acı yanı ise, bu vergi sadece maaşlardan kesildi. Buna bir de Türkiye’nin “isimsiz kahramanları” işçi ve memurun sürekli ödedikleri katma değer vergisi, taşıt vergileri, damga vergisi ile diğer vergi ve harçlar eklendiğinde durumun ne kadar trajik olduğu bir kez daha belirlendi. Hızla dibe gidiyoruz Türkiye geçen yıl yaşadığı krizde gayri safi yurtiçi hasılasından 55.5 milyar dolar kaybederken, OECD üyesi 30 ülke içindeki sıralamada 4 sıra birden geriledi. 2000 yılında 30 ülke içinde 199.9 milyar dolarlık GSYİH ile 16’ncı sırada yer alan Türkiye, 2001 yılında 144.4 milyar dolarlık GSYİH ile 20’nciliğe geriledi.ANKARA - Bordro mahkumları olarak anılan işçi ve memurlar, bütçeyi sırtlamaya devam ediyor. Ücretliler son 10 yıllık dönemde her yıl ortalama 5.9 milyar dolar, bir başka ifadeyle 8.3 katrilyon lira gelir vergisi ödedi. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün verilerinden elde edilen bilgiye göre, 1998'de gelir vergisi tarifesinde ücretliler lehine yapılan 5 puanlık indirim bile işçi ve memurlara yeterli ölçüde soluk aldıramadı. Söz konusu düzenlemenin yapıldığı yıl ücretlilerin gelir vergisi içindeki payı yüzde 49'dan 39.6'ya gerilediyse de, hemen 1 sonraki yıl bu oran yine yükseldi. Her şartta vergi Gelir vergisinde ilk dilime uygulanan oranın işçi ve memurlar için yüzde 20'den 15'e çekilmesine karşılık, dilimlerin enflasyonun ancak yarısı düzeylerinde arttırılması ile ücretliler bu defa dilim atlayarak yine yüksek oranlardan vergi ödemeye devam etti. Böylece 1998'de yüzde 39.6'ya gerileyen gelir vergisinde ücretlilerin payı, 1999'da yüzde 42.7'ye, 2000 yılında da yüzde 45.4'e çıktı. 2001 yılında ise ücretlilerin gelir vergisi içindeki payı yüzde 37'ye düştü. Ancak bu düşüşte, yaşanan ekonomik krizle birlikte yoğun şekilde işçi çıkarılması, işini kaybetmeyenlerin de ücretlerinin hemen hemen sabit kalması ya da çok az zam görmeleri etkili oldu. Gelirler Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, 1992-2001 yılları arasında işçi ve memurlar döviz bazında 59 milyar 383 milyon 327.8 bin dolar tutarında gelir vergisi ödedi. Bir başka ifadeyle, bu dönemde bugünkü kurdan 83 katrilyon 136 trilyon lira, daha ceplere girmeden işçi ve memurdan gelir vergisi olarak geri alındı. Asgari ücret tespit ediliyor ANKARA- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın toplanıyor. 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapacağı çalışmalar sonucunda 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Halen brüt 222 milyon 750 lira olan asgari ücretten, 31 milyon 80 bin 105 lira SSK primi, 2 milyon 220 bin 8 lira işsizlik sigortası primi, 23 milyon 805 bin 96 lira gelir vergisi, 1 milyon 332 bin 5 lira damga vergisi olmak üzere toplam 58 milyon 437 bin 213 lira kesinti yapılarak işçiye net 163 milyon 563 bin 537 lira ödeniyor. > 'Asgari'nin tarihçesi Yürürlük Tarih Brüt Ücret Net Ücret 1.1.2000-30.6.2000 109.800.000 82.417.500 1.7.2000-31.12.2000 118.800.000 86.922.900 1.1.2001-30.6.2001 139.950.000 102.369.600 1.7.2001-31.7.2001 146.947.500 107.323.800 1.8.2001-31.12.2001 167.940.000 122.186.520 1.1.2002-30.6.2002 222.000.750 163.563.537 Hızla dibe gidiyoruz ANKARA- Türkiye geçen yıl yaşadığı krizde gayri safi yurtiçi hasılasından (GSYİH) 55.5 milyar dolar kaybederken, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi 30 ülke içindeki sıralamada 4 sıra birden geriledi. OECD verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 10.1 trilyon dolarlık GSYİH ile ABD'nin ilk sırada yer aldığı sıralamada, 2000 ve 2001 yıllarında ilk 10 sırada bir değişiklik yaşanmadı. Hollanda 2001 yılında Avusturalya'yı geride bırakırken, Belçika'da sıralamada İsveç'in üzerine çıktı. En fazla düşen, Türkiye Sıralamada yeri en fazla düşen ülke ise Türkiye oldu. 2000 yılında 30 ülke içinde 199.9 milyar dolarlık GSYİH ile 16'ncı sırada yer alan Türkiye, 2001 yılına gelindiğinde 144.4 milyar dolarlık GSYİH ile 20'nci sıraya geriledi. 2000 yılında Türkiye'nin ardından sıralanan Avusturya, Polonya, Norveç ve Danimarka sıralamada Türkiye'nin önüne geçti. Öte yandan, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'da bu dönemde sıralamadaki yerini Yeni Zelanda'nın önüne taşımayı başardı. Öte yandan, Şubat krizi ile birlikte 2001 yılının tamamında GSYİH'sından 55.5 milyar dolar kaybeden Türkiye'nin bu kaybı, Çek Cumhuriyeti'nin 1 yıllık GSYİH'sına denk durumda. Ayrıca Macaristan, Yeni Zelanda, Slokvakya, Lüksemburg ve İzlanda'nın GSYİH rakamlarının üzerinde bulunuyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT