BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mahkeme yine iptal etti

Mahkeme yine iptal etti

Anayasa Mahkemesi, ‘Şartlı Salıverme’nin bir maddesini iptal etti ama “Tahliyelere devam” kararı vererek, Af Kanunu için yapılan “yürürlüğü durdurma” başvurusunu reddetti.ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 4758 sayılı Şartla Salıverilme Yasası’nın birinci maddesi ile düzenlenen 4616 sayılı Yasa`nın birinci maddesinin ikinci bendinin Anayasa’da öngörülen yeterli oy sayısı ile kabul edilmediği gerekçesiyle iptali ve yürürlülüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı sonuçlandırdı. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, sözkonusu düzenlemeyi oybirliği ile iptal ettiklerini, ancak yürürlüğü durdurma istemini oy çokluğu ile reddettiklerini bildirdi. Anayasa’da yapılan değişikle afla ilgili yasaların beşte üç çoğunlukla çıkarılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Kılıç, söz konusu düzenlemenin bu gerekçeyle iptal edildiğini söyledi. Kılıç, bir soru üzerine, iptal kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar yasa hükmünün yürürlüğünün devam edeceğini kaydetti. İptal edilen hüküm, aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezadan 10 yılık indirim yapılacağını düzenliyor.
Kapat
KAPAT