BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizde böyle fakirleştik

Krizde böyle fakirleştik

Aile ekonomisinde gelir-gider oranları dengesi bozulunca, mutfak harcamalarından, giyim ve kuşamdan kıstık, ev, arsa ne varsa sattık, hâtta yıllarca yaşadığımız şehirden daha ucuz yerlere taşındıkİSTANBUL- Türkiye’de gelir dağılımı iyileşmesi, zenginleşerek değil, yoksullaşarak gerçekleşti. Araştırma sektörü kuruluşlarından Veri Araştırma A.Ş’nin çalışmasına göre, ekonomik kriz sonrasında gelir kaybına uğrayanların başında en üst sosyo ekonomik kesim geliyor. En üst yüzde 5’lik gelir dilimi içerisinde yer alan hanelerin kentsel Türkiye’deki toplam kullanılabilir gelirden aldıkları pay, yüzde 22.6’dan yüzde 19.9’a düştü. En alt yüzde 5 ile en üst yüzde 5 içinde yer alan haneler arasında 2000 yılında 27.2 kat gelir farkı varken, bu fark 2002’de 20.1 kata indi. 279 yerleşim biriminde 1940 hane ve 4 bin 970 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’deki kentlilerin profili çizen araştırma, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunuldu. Araştırmaya göre, ekonomik kriz döneminde giyim ve mutfak masraflarının önemli oranda azaltıldığı, bunun yanında kişilerin servetlerini oluşturan değerleri satmak zorunda kaldığı, yaşadığı şehri değiştirenler, anne ve babasının yanına taşınanlar da bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, ekonomik kriz döneminde, araştırmaya katılanların yüzde 88.1’i giyim, kuşam masraflarını kısıtladı, yüzde 84.1’i mutfak masraflarını azalttı. Yüzde 10.4’ü kirası, masrafları daha düşük bir konuta taşınırken, yüzde 6.3’ü arabasını, yine yüzde 6.3’ü evdeki eşyanın bazılarını, yüzde 5.5’i ev, arsa, dükkan gibi gayrimenkulu satmak zorunda kaldı. Yüzde 3.7’si çocuğunu başka okula verdi, yüzde 1.7’si arabasını daha düşük bir modelle değiştirdi. Katılımcılardan yüzde 1.6’sı yaşadığı şehri değiştirirken, yüzde 1.2’si de ailesinin (anne, baba, akraba) yanına taşınmak zorunda kaldı. Katılımcıların yüzde 7.9’u ödeyemediği borç yüzünden icraya verildiğini ve yüzde 4.2’si de evdeki eşyaya, mallara haciz geldiğini bildirdi. Üst kesim de işsiz kaldı Çalışma şartlarına göre nüfusun dağılımına bakıldığında, 2000 yılında yüzde 33.5 olan çalışan oranı, 2002 yılında yüzde 32.5’e düştü. Aynı dönemde yüzde 5.4 olan işsizlik yüzde 8’e, geçici işlerde çalışanların da katılımıyla yüzde 12’ye yükseldi. Sosyo ekonomik tabakalar ayrımında işsizlerin oranına bakıldığında ise dikkat çeken unsur, 2000 yılında en üst kesimde olmayan işsizliğin, 2002 yılında yüzde 4 olması. Araştırmaya katılanların yüzde 79`u ekonomik durumunun son 12 ay içinde kötüye gittiğini, yüzde 58’i de gelecek 12 ay içinde ekonomik durumunun kötüye gideceğini bildirdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT