BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi yad edildi

Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi yad edildi

İskenderpaşa Camiinin unutulmaz hatibi Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi kabri başında yad edildi. Süleymaniye haziresindeki anma merasimine elit bir kalabalık iştirak etti. Mehmed Zahid Efendi Kafkasya’da, Şirvân’a bağlı, bir hanlık olan Nuha’da doğdu. İlk ve orta tahsîlini Bursa’da tamamlayıp çocuk yaşta askere gitti.İSTANBUL- İskenderpaşa Camiinin unutulmaz hatibi Mehmed Zâhid Kotku Hocaefendi kabri başında yad edildi. Süleymaniye haziresindeki anma merasimine elit bir kalabalık iştirak etti. Mehmed Zahid Efendi Kafkasya’da, Şirvân’a bağlı, bir hanlık olan Nuha’da doğdu. İlk ve orta tahsîlini Bursa’da tamamlayıp çocuk yaşta askere gitti. Cephede tehlikelerle geçen yıllardan sonra İstanbul’a dönebildi. Bir Cumâ günü Fatma Sultan Câmii yanındaki Gümüşhânevî Dergâhına (burası sonradan yıktırıldı, üzerine İstanbul Defterdarlığı yapıldı) giderek Dağıstanlı Ömer Ziyâüddîn Efendiye intisâb etti. İcazetini aldıktan sonra Bursa Üftâde Câmiinde, Zeyrek Çivizâde ve Ümmügülsüm Mescidlerinde İmâm-Hatiplik yaptı. 1958 yılında İskenderpaşa Câmiine nakledildi ve vefâtına kadar orada hizmet etti. Mehmed Zâhid Efendi; güler yüzlü, sevimli bir zâttı. İlim ve azîm sâhibiydi. Kimseyi kırmaz, tanıdığına, tanımadığına selâm verirdi. Hâfızası kuvvetli, konuşması samîmî idi, makâmını büyük bir mahâretle gizlerdi. Gece ve sabah ibâdetlerini kaçırmaz, sevenlerini de teşvik ederdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT