BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak’a muhtemel operasyon ve MGK formülü

Irak’a muhtemel operasyon ve MGK formülü

27 Aralık 2002 Günü, Cumhurbaşkanı Sezer’in başkanlığında toplanan ve altı saate yakın süren MGK toplantısında, hükümet kanadı ile askerî kanadın Irak’a muhtemel operasyon konusunda görüş oluşturduğunu ve bir taraftan ABD’ye verilecek cevap, diğer taraftan Bakanlar Kuruluna bildirilecek görüş olarak “Öncelikle Türkiye’nin Güvenliği” ve “Esnek Hareket” esaslarına ağırlık verildiğini, toplantı sonunda yayınlanan MGK bildirisinden ve medya haberlerinden öğrenmiş bulunuyoruz.27 Aralık 2002 Günü, Cumhurbaşkanı Sezer’in başkanlığında toplanan ve altı saate yakın süren MGK toplantısında, hükümet kanadı ile askerî kanadın Irak’a muhtemel operasyon konusunda görüş oluşturduğunu ve bir taraftan ABD’ye verilecek cevap, diğer taraftan Bakanlar Kuruluna bildirilecek görüş olarak “Öncelikle Türkiye’nin Güvenliği” ve “Esnek Hareket” esaslarına ağırlık verildiğini, toplantı sonunda yayınlanan MGK bildirisinden ve medya haberlerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Bilindiği üzere, kısaca “MGK” olarak bilinen “Milli Güvenlik Kurulu” Anayasanın 118. maddesinde düzenlenmiş bulunan ve 1961 Anayasası ile Türk Siyasi hayatında yer alan bir “Anayasa Kurumu”dur. 2001 yılında yapılan kapsamlı Anayasa değişikliğinde “Milli Güvenlik Kurulu” ile ilgili Anayasanın 118. maddesi de değişikliğe uğrayarak, Milli Güvenlik Kurulunun Cumhurbaşkanının başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulması hükme bağlanmış ve kuruldaki bakan sayısı arttırılarak, bu suretle daha önce oy bakımından “Hükümet Kanadı” ile “Askeri Kanat” arasında mevcut bulunan “Eşitlik” esası yerine “Sivil Kanadın çoğunluğu” formülü kabul edilmiştir. Diğer taraftan, aynı Anayasa maddesinden Milli Güvenlik Kurulu’nun, Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildireceği ve Kurul’un, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararların Bakanlar Kurulunca değerlendirileceğini biliyoruz. İşte, 27 Aralık 2002 Tarihli MGK toplantısında, Anayasanın yukarıdaki hükümlerine dayanılarak, Türkiye’nin güvenliği ve uzun vadeli çıkarları açısından ABD’nin tutumuna ve operasyondaki gelişmelere göre tavır alınması görüşü egemen olmuş, ABD’ye, öncelikle Türkiye’nin güvenliği için gerekli gördüğü askerî tedbirlerin alınması gereği mesajının verilmesi kararlaştırılırken, ilk aşamada Türkiye sınırından Kuzey Irak içlerine doğru 60-70 Km derinlikte, Türk askerlerinin güvenlik şeridi oluşturmasının zorunlu olduğu tespit edilmiştir. Aynı toplantıda, ABD’nin Irak’a yönelik muhtemel askeri harekat meselesinin BM Kararları ve Uluslararası Hukukun meşruiyeti temelinde barışçıl yollarla çözümü için gerekli çabaların sürdürülmesinin önemi ve Türkiye’nin ABD’den beklentilerine cevap alınmadan, Meclis kararı alarak kendisini bağlamasının doğru olamayacağı vurgulanmıştır. MGK’nın bu kararı ile Türkiye’nin, bir denge bulmağa çalıştığı, bir taraftan komşu Irak’a karşı “Düşman” konumuna girmek istemezken, diğer taraftan stratejik ortak ABD’yi de karşısına almak istemediği ve havaalanı ve havasahası taleplerine olumlu baktığı sinyallerini verdiği ve fakat aynı zamanda savaş istemediği ve barış sürecini sonuna kadar zorlama iradesini ortaya koyduğu söylenebilir. ....... NOT: Okuyucularımızın yeni yılını candan kutlar, memleketimize ve dünyaya huzur ve barış getirmesini gönülden dilerim. İ. G.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT