BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belalardan korunmak için

Belalardan korunmak için

Evine Besmele ile girmelidir. Eğer zaman müsâid ise, İhlâs sûresini okumalıdır. Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: “Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan, yoksulluk görmez!” Eshâbdan Süheyl “radıyallahü anh”, Peygamberimizin bu tavsiyesine uyarak zengin olmuştur. Eve girerken sağ ayakla içeriye girmeli ve selâm vermelidir. Evde kimse yoksa, şu şekilde selâm verebilirsin: “Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.” Bununla berâber, bir kere “Kulhüvallâhü” sûresini ve bir kere de “Âyetelkürsî”yi okursan evine şeytân giremez.Evine Besmele ile girmelidir. Eğer zaman müsâid ise, İhlâs sûresini okumalıdır. Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: “Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan, yoksulluk görmez!” Eshâbdan Süheyl “radıyallahü anh”, Peygamberimizin bu tavsiyesine uyarak zengin olmuştur. Eve girerken sağ ayakla içeriye girmeli ve selâm vermelidir. Evde kimse yoksa, şu şekilde selâm verebilirsin: “Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.” Bununla berâber, bir kere “Kulhüvallâhü” sûresini ve bir kere de “Âyetelkürsî”yi okursan evine şeytân giremez. Her neye başlanırsa Besmele ile başlamalıdır. İşe ve yemeğe sağ el ile başlamalıdır. Yemeğe hep berâber oturmalı. Yemekten sonra bir saat geçmeyince su içmemeli, vücûda iyi değildir. Yatağa yatılacağı zaman Tebâreke sûresi okunmalıdır. Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: “Yatarken Tebâreke sûresini okumadan yatma! Zîrâ ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Tebâreke sûresini okuyan kimse, Kadir gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nâil olur.” Peygamber efendimiz bir gece, “Yâ Âişe! Kur’ân-ı kerîmi hatmeyle, bütün Peygamberleri kendine şefâatçi ve bütün mü’minleri kendinden hoşnud edersin.” buyurunca, Hazret-i Âişe, “Anam-babam sana fedâ olsun! Az bir zaman içinde bunları nasıl yapabilirim?” diye sorunca, Sultân-ı Enbiyâ buyurdu ki: “Yâ Âişe, üç kere “Kulhüvallâhü” sûresini oku. Kur’ân-ı kerîmi hatmetmiş gibi olursun. Bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden râzı olsun. Bir kere de “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de, bütün mü’minler senden râzı olur. Bir kere de “Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâilâhe illâllahü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teâlâ hazretleri senden râzı olsun.” Şu sûreleri akşam, sabah üçer kere Besmele ile okumalı ve hanımına, çocuklarına da okutmalıdır; 1- İhlâs, (Kulhüvallahü sûresi.) 2- Muavvizeteyn (Felak ve Nas sureleri) 3- Fâtiha-i şerîfe. Bu dört sûreyi akşam, sabâh üçer kere okuyan, malını, canını, çoluk çocuğunu, bütün belâlardan muhâfaza etmiş olur. Bunlardan başka “Kulyâeyyühelkâfirûn” sûresini akşam, sabâh okuyan kimse, kendisini şirkten, küfürden korumuş olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT