BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yabancıya tam yol

Yabancıya tam yol

TBMM’ye sunulan taslağa göre, yabancılar yatırım yapmak için izin almak yerine ilgili bakanlığa bilgilendirme yoluyla başvuracaklar ve yatırımlarını gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, her sektörde yatırım yapabilecekler, yurt dışına serbestçe para transfer edebilecekler.ANKARA- Yabancı yatırımları teşvik etmeye yönelik düzenlemeler içeren tasarı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 57. Hükümet döneminde Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla TBMM’ye gönderilen ancak seçimlerin yapılması ile kadük sayılan tasarı yeniden gündeme geldi. Tasarı, yabancı yatırımların özendirilmesi, yatırımcıların haklarının korunması, uluslararası standartlara uyulması, yatırımların gerçekleştirilmesindeki izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesini amaçlıyor. Yabancı ülke yasalarına göre kurulan tüzel kişiler, uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de ikamet edip etmediğine bakılmaksızın Türkiye’de yatırım yapan yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları “Yabancı yatırımcı” sayılacak. Bakanlar Kurulu’ndan izin alarak başka ülke vatandaşlığına geçen Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı olarak kabul edilecek. Yabancı yatırımlara yönelik sektörel kısıtlamaları ortadan kaldıran veya bazı sektörlerde en alt düzeye indiren tasarı sadece kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu yararı gerekçeleri ile bazı sektörlerde izin alma zorunluluğu öngörüyor. Yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi olmasını da düzenleyen tasarı, doğrudan yabancı yatırımların, kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamayacağını hükme bağlıyor. Para transferine izin Tasarıyla getirilen düzenlemeye göre yabancı yatırımcılar, Türkiye’deki faaliyetlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim gibi anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemelerini, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edebilecekler. Yabancı yatırımların Türkiye’de kurdukları veya katıldıkları şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde yatırım faaliyetlerinin gereği taşınmaz mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinmeleri serbest olacak. Yabancı yatırımcılar, idare ile aralarında çıkabilecek yatırım sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan şartların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla ulusal veya uluslararası tahkim veya diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurabilecekler. Gerçekleştirilecek yatırımlarda, yabancı uzman personel çalıştırılabilecek. Yabancı ülke yasalarına göre kurulan şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni verilecek. Tasarı, bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT