BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devamsız vekilin maaşı kesilecek

Devamsız vekilin maaşı kesilecek

AK Parti, Meclis’in Anayasası olarak bilinen ve çalışma esaslarını düzenleyen içtüzükte önemli değişiklikler yaparak, devamsız vekillere para cezası verilmesi, küskünlerin seçim erteletme girişiminin önüne geçilmesi ve Meclis’in devlet sırrı kapsamına giren konularda da bilgi almasının önünü açmaya hazırlanıyor.ANKARA- AK Parti, Meclis’in Anayasası olarak bilinen ve çalışma esaslarını düzenleyen içtüzükte önemli değişiklikler yaparak, devamsız vekillere para cezası verilmesi, küskünlerin seçim erteletme girişiminin önüne geçilmesi ve Meclis’in devlet sırrı kapsamına giren konularda da bilgi almasının önünü açmaya hazırlanıyor. AK Parti tarafından hazırlanarak, CHP’nin yanı sıra tüm milletvekillerinin görüşlerine sunulan içtüzük değişikliği paketinin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi tarafından geçtiğimiz dönem bazı maddeleri iptal edilen içtüzük, iptal gerekçeleri de dikkate alınarak yeniden hazırlandı. Yürütme ve yürürlülük maddeleri ile 39 maddeden oluşan teklifle içtüzükte yapılacak değişikliklerin başında Meclis Başkanına dava açma hakkı da veriliyor. Taslakta, başkanın görevleri arasında TBMM adına, Meclis’in manevi şahsiyetine yönelik hakaret ve saldırı halleri dahil, dava açmak, suç duyurusunda bulunma da sayılıyor. Teklifte, sağlık raporu olmadan 2 aydan fazla devamsızlık yapan milletvekillerinin yolluk ve ödenekleri kesilecek. Küskünlere engel Her seçim kararı alındıktan sonra listeye giremeyen milletvekillerinin başlattığı küskünler hareketine de içtüzükle önlem alınıyor. Yapılan değişiklikle seçim kararlarının ancak, savaş sebebiyle geri alınabileceği hükme bağlanıyor. Değişiklikle, Meclis’teki ihtisas komisyonları arasına AB ile ilişkiler komisyonu da giriyor. Milletvekilleri her ayın son haftasında tatil yapacak. Soruşturmaya konu olan bakan veya başbakanla ilgili yeni önerge verilmesi zorunluluğu getiriliyor, eski önergeler geçersiz sayılacak. Araştırma komisyonları ‘Devlet sırları ile ticaret sırları’ kapsamına giren konularda da bilgi alabilecek. Tasarı ya da teklifin temel kanun kapsamında görüşülmesi için beşte üç çoğunluk şartı aranmayacak. Danışma Kurulunun oy birliğiyle karar alması ve genel kurulca bunun onaylanması yeterli olacak. İçtüzükte yapılan bir diğer değişiklikle de Meclis soruşturması açılıp açılmayacağına gizli oyla karar verilmesi hükme bağlanarak Anayasa ile uyumlu hale getirildi. Düzenleme ile ayrıca soruşturma komisyon raporlarının günlerce bekletilmesine son veriliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT