BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarihe vefa!

Tarihe vefa!

Ayasofya Camii müze olunca, bugüne hiçbir hatırası kalmayacak biçimde yıktırılan Fatih’in yadigârı Ayasofya Medresesi’nin ayağa kaldırılarak, kültür merkezine dönüştürülmesi için ilk adımlar atılıyor.Fatih Sultan Mehmed Han, 29 Mayıs 1453’te Bizans’ı fethedip şehire girdiğinde, gerek Tacizade Cafer Çelebi, gerek Tursun Bey’in haber verdiklerine göre, doğrudan Ayasofya’ya giderek, kubbenin üstüne çıkıp bu muhteşem mabedi büyük bir ilgiyle incelemişti. Yine buradan Bizans halkına seslenmiş ve harap halde bulunan Ayasofya’nın onarılarak camiye dönüştürülmesi talimatını vermişti. Bir “cami-i kebir” olarak hizmete devam eden Ayasofya adını bile hoşgörüsünün büyük nişanesi olarak değiştirmemişti. Ayasofya Camii, Fatih Sultan Mehmed’den sonra da Osmanlı padişahlarının ilgisini çekmeyi sürdürdü. Sultan II. Selim döneminde Mimar Sinan’ın yapmış olduğu destek payandaları ve onarımları sayesinde bina bugüne kadar ulaşabildi. Ayrıca Sultan Abdülmecid döneminde, Fossati kardeşlerin 1849 tarihleri arasında yaptıkları restorasyon çalışmaları önemli bir yer tutar... Fatih’in medresesi Tarih ve Düşünce Dergisi’nin Şubat 2003 sayısında Ayasofya Müzesi Uzmanı Yavuz Özdemir imzasıyla çıkan “Bir Ayasofya Medresesi Varmış ve Yıkılmış!” başlıklı dosyada, Ayasofya’nın, Osmanlı padişahları tarafından hiçbir masraftan kaçınılmadan imar edilip bugüne kadar taşındığı belirtiliyor. 1453 tarihinde Osmanlı himayesine giren Ayasofya’da, ilk medresenin Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırıldığını belirten Özdemir, şunları anlatıyor: “Asıl medrese binasının Fatih tarafından yaptırıldığı, Külliyenin vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle İstanbul külliyesi (Üniversitesi) medreselerinin 1453 yılında ilk olarak Zeyrek ve Ayasofya’da kurulduğunu söyleyebiliriz. Medresinin ilk müderrisi de Fatih’in hocası Molla Hüsrev’dir.” Müderrisi Ali Kuşçu Ayasofya Camii’nin kuzeyinde kurulan medresenin, 1596, 1846-1848 dönemlerinde restore ettirildiğini belirten Yavuz Özdemir, 1915’teki kayıtlara göre Ayasofya Medresesi’nin iki katlı bir bina, alt katta 14, üst katta 18 olmak üzere toplam 32 odası, 80 ila 90 talebenin barındığı bir mekan olduğunu açıklıyor. Çok değerli alimlerin ders verdiği medreseyle ilgili olarak dikkat çekici bilgileri kaleme alan Özdemir, burada 198 talebenin barındığının tesbit edildiği belirtti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT