BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kartzedeye 12 taksit

Kartzedeye 12 taksit

Yeni hesaplama ile oluşacak taksitlerin ilkini ödeyen icra takibinden kurtulacak Bu hafta görüşülecek 1 milyona yakın kartzedenin problemini çözmek için harekete geçen hükümet, kredi kartları ile tüketici kredilerine uygulanan yüksek faiz oranlarına sınırlama getiren tasarıyı, bayramdan sonra Meclis’e sunacak. Tasarıya göre, kredi kartı ile tüketici kredilerine uygulanacak temerrüt faizi oranı, akdi faiz oranının yüzde 30’unu geçemeyecek. Mağdurlar rahatlayacak Tasarıdan, mevcut kredi kartı borçlularının da yararlanabilmesi için hükümet, Genel Kurul’da bir önerge verecek. Buna göre, icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçları, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde 50’yi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle 12 eşit takside bölünecek.ANKARA- Kredi kartları ile tüketici kredilerine uygulanan yüksek faiz oranlarına sınırlama getiren yenitasarı önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Tasarıya göre, kredi kartı ile tüketici kredilerine uygulanacak temerrüt faizi oranı, akdi faiz oranının yüzde 30’unu geçemeyecek. Mevcut kredi kartı borçları ise temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde 50’yi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle 12 eşit takside bölünecek. Tüketici Haklarını Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören tasarı tüketici lehine bir çok düzenlemeyi içeriyor. Tasarı ile, özellikle kredi kartı mağdurlarına yönelik yapılan temerrüt faiz oranları sınırlandırıldı. Tasarıda, kredi kartları ve tüketici kredilerine uygulanacak temerrüt faizi akdi faiz oranının yüzde 30’undan fazla olmayacağı hükme bağlandı. Aynı uygulama taksitli satışlarda da geçerli olacak. Tüketici kredisi döviz cinsinden kullanılmışsa, geri ödemelerde hangi tarihteki kurun esas alınacağı da yapılan sözleşmelerde yer verilecek. Bankalar kredi kartlarında faiz oranını artırmadan 30 gün önce tüketiciyi bilgilendirecek. Yeni faiz oranı geçmişe yürümeyecek. Bir milyon kişinin gözü yasada Tasarıda olmamasına rağmen, hükümetin Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında vereceği bir önerge ile eklenecek olan Geçici Madde ile de mevcut kredi kartı borçlularının da yasadan yararlanması sağlanacak. Yapılacak düzenleme ile, icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçları, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde 50’yi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle 12 eşit takside bölünecek. Böylelikle sayıları bir milyonu bulan kredi kartı mağdurlarına kolaylık sağlanarak bankalara olan borçlarını kapatma imkanı getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra da kredi kartı borçları nedeniyle gerçekleştirilen her türlü takip, ilk taksitin ödenmesi ile birlikte duracak ve son taksitin ödenmesiyle de tüm sonuçları ile ortadan kalkacak. Sözleşme iri puntolarla Tasarı ile tüketicilerin ayıplı malların neden olduğu zararlar nedeniyle tazminat talep etmesine de imkan sağlanıyor. Kampanyalı ve kapıdan satışlar için Sanayi Bakanlığının izninin alınmasının hükme bağlandığı tasarıda, doğalgaz, elektrik gibi abonelik sözleşmelerindeki haksız şartlar geçersiz hale getirildi. Tüketici sözleşmelerinin en az on iki punto koyu siyah harflerle düzenlenmesi de hükme bağlandı. Beyaz eşyaya 2 yıl garanti Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi sanayi mallarında asgari garanti süresi bir yıldan iki yıla çıkarılan tasarıda, gazetelerin düzenlediği promasyonlara da yeni kurallar getirildi. Buna göre, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda, kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel amaçların dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamayacak. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde, kampanya süresi 120 günü geçemeyecek, kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenmeyecek. Tasarı ile, Tüketici Kanuna aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak para cezaları da artırıldı. Buna göre, kanunda sayılan hükümlere aykırı hareket edenlere 50 milyondan 50 milyar liraya kadar para cezası uygulanacak. Cezayı gerektirecek fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise bu rakamlar iki katına çıkarılarak uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT