BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SSK borçlarına ödeme kolaylığı

SSK borçlarına ödeme kolaylığı

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 4 Mart 2003 tarih ve 16-284 sayılı genelge ile, Kurum alacaklarının tahsili amacı ile daha önce uygulanan taksitlendirmelerden yararlanan, ancak çeşitli nedenlerden dolayı bir veya birkaç taksidini ödeyemeyen işverenlere yeni bir ödeme kolaylığı getirdi.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı 4 Mart 2003 tarih ve 16-284 sayılı genelge ile, Kurum alacaklarının tahsili amacı ile daha önce uygulanan taksitlendirmelerden yararlanan, ancak çeşitli nedenlerden dolayı bir veya birkaç taksidini ödeyemeyen işverenlere yeni bir ödeme kolaylığı getirdi. Söz konusu genelgenin giriş kısmında “...borçlarının büyük kısmını ödemelerine rağmen çeşitli nedenlerle bir veya daha fazla sayıda taksitin ödenemediği, süresinden sonra veya noksan ödendiği veya süre geçtiği için henüz ödenemediği sonradan ilave borç çıkarıldığı dolayısıyla ödenmemiş duruma düştükleri tespit edildiğinden bu durumda olan işverenlere aşağıda açıklanan ödeme kolaylıkları getirilmiştir” denmektedir. 2001 yılında çıkarılan 16-244 Ek ve 16-247 Ek genelgelere göre göre yapılmış taksitlendirme işlemlerinde; ödenmeyen bir veya daha fazla sayıda taksit tutarının veya eksik ödenen taksit tutarının ya da sonradan ortaya çıkan bir meblağın ilgili Genelgelere göre taksitlendirmenin başlangıç tarihinden taksitin ödenmesi gereken ayın sonuna kadar geçen süre içinde cari oranlar üzerinden tecil faizihesaplanarak 31.3.2003 tarihine kadar ödenmesi şartıyla taksitlendirme işlemleri bozulmadan taksitlendirmeye konu borcun tasfiye edilmesi gerekmektedir. 2002 yılında 16-274 sayılı genelgeye göre yapılan taksitlendirmeden yararlananlar ise; bir veya daha fazla sayıda taksitlerini ödeyememiş olanların 14.3.2003 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, ödeme vadeleri geçmiş olan taksit tutarlarına vade tarihlerinden 14.3.2003 tarihine kadar cari oranlar üzerinden tecil faizi tahakkuk ettirilerek geciken taksitleri ile vadesi gelmemiş taksitlerinin toplamını, ilk taksiti 31.3.2003 tarihine kadar ödemeleri şartıyla uygulama süresinin sonu da dikkate alınarak kalan aylarda (3 eşit) taksitler halinde ödeme imkanı getirilerek mevcut taksitlendirmelerinin bozulmaması kararlaştırılmıştır. 2002 yılında 16-259 sayılı genelgeye göre yapılam taksitlendirme işlemlerinde; bir veya daha fazla sayıda taksitlerini ödeyememiş olanların 14.3.2003 tarihine kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde ödeme vadeleri geçmiş olan taksit tutarlarına vade tarihlerinden 14.3.2003 tarihine kadar cari oranlar üzerinden tecil faizi tahakkuk ettirilerek geciken taksitleri ile vadesi gelmemiş taksitlerinin toplamının, ilk taksiti 31.3.2003 tarihine kadar ödemeleri şartıyla kalan aylarda eşit taksitler halinde (8 eşit) ödeme imkanı getirilerek mevcut taksitlendirmelerinin bozulmaması hüküm altına alınmıştır. Müracaat ve İlk Taksitin Ödenme Süresi Borçlularca en geç 14.3.2003 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İl veya Sigorta Müdürlüklerimize yazılı olarak talepte bulunulması ve ilk taksitinde 31.3.2003 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerin posta ile müracaat etmeleri halinde taahhütlü, iadeli taahhütlü ve APS yolu seçilmişse dilekçenin postaya veriliş tarihi Kuruma veriliş tarihi kabul edilerek adi posta yolu seçilmişse dilekçenin postaya veriliş tarihi üzerinde durulmayarak Kurum kayıtlarına giriş tarihi esas alınarak işlem yapılacak bu şekilde gelen dilekçe ve zarfların üzerine giriş kaydı basılmak suretiyle muhafaza edilecektir. Bu defa müracaat tarihi ile taksitin ödeme tarihleri farklı olduğundan, borçlulara ödeme planlarının ulaştırılması hususunda her türlü tedbirin Sigorta Müdürlüklerince alınması talimatlandırılmıştır. Taksitlendirme ile ilgili ayrıntılar ve örnekler 16-284 Ek sayılı genelgede açıklanmıştır. Daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere anılan genelgeyi alıp okumalarını tavsiye ederim. Başvuru süresi 14 Mart 2003 tarihinde sona erdiği için, taksitlendirmeden yararlanmak isteyenlerin acele davranması gerekmektedir. Okuyucu sorularına cevaplar Halil Parpul- 506 sayılı yasanın 86. maddesi topluluk sigortası hükümlerini içermektedir. Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelere Türk şirketleri tarafından götürülen işçiler, topluluk sigortası yapmaktadırlar. Burada sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına prim ödenmektedir. Zira hastalık ve iş kazası sigortasına ülkemizden sağlık yardımı alınmadığı için prim ödenmemektedir. Bu nedenle size malullük sigortasından aylık bağlanmıştır. İş kazasında tazminat için dava zaman aşımı 10 yıldır. SSK’yı dava etmenizi gerektirecek bir durum yoktur. İşverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Mustafa Adman- Eşiniz 1972 yılında Almanya’da çalışmaya başladığı için sigorta başlangıcı bu tarih kabul edilmesi gerekmektedir. Almanya ile ülkemiz arasında Sosyal Güvenlik sözleşmesi vardır. Sigortalılık süresi olarak Almanya’da ilk çalışmaya başlanılan tarih alınacak ve farazi bir hesaplama ile kısmi aylık bağlanacaktır. Aylık miktarı biraz düşük olur ama siz kabul ettiğini için problem olmayacaktır. Sigorta Müdürlüğü’ne Almanya çalışması hakkında bilgi veriniz ve Almanya ile yazışma yapılmasını sağlayın. Bu konuda SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanı Hasan Karahaliloğlu’nu 0312-4312273 numaralı telefondan arayınız. Size en doğru bilgiyi verecek ve yardımcı olacaktır. Selim Güven- 4759 sayılı yasanın 6. maddesine göre, 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla Emekli Sandığı İştirakçisi olan memurlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeni ile re’sen emekli olabilecekleri gibi, kedi istekleriyle de emekli olabileceklerdir. Bu kişilerin toplam fiili hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla ise, emeklilik aylığı alabilecekler. Doğum tarihinizi tam olarak yazmamışsınız. Eğer 8 Eylül 1999 tarihi itibarı ile 50 yaşın üzerindeyseniz hizmet sürenizde yeterli olduğu için emekli olabilirsiniz. Hizmetinizin bir bölümünün Bağ-Kur olması önemli değildir. Önemli olan son dönem içinde en az 3,5 yıl Bağ-Kur’a prim ödenmesidir. Cevdet Aydın-Of: SSK tarım sigortasından emekli olabilmeniz için en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi gerekmektedir. Ancak tarım sigortasına ayda 15 gün prim ödendiği için 3600 günü 20 yıl içerisinde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca 4759 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde 13 yıldan fazla sigortalılık süreniz olduğu için Tarım Sigortasından 40 yaşınızı ikmal ederek ve 3600 günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT