BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Jeopolitiği anlamak

Jeopolitiği anlamak

Daha Afganistan operasyonu başlar başlamaz, bu sütunda, bir çok kere, Birleşik Amerika’nın Afganistan’dan hemen sonra Irak’a gideceğini, bir ihtimal değil, kesin bir gerçek olarak yazdım. Gene bu sütunda, aylardan beri, Amerika’nın Irak’tan sonra İran’a gireceğini gene kat’iyetle ve birçok defa vurguladım. Amerika’nın ‘Baas’çılığa, ‘Kaaide’ciliğe, ‘Vehhâbî’liğe izin vermiyeceğini, Suriye ve Suudi Arabistan’da -İran’a olduğu gibi askerî değil- diplomatik müdahalede bulunacağını gene müteaddit defalar belirttim.Daha Afganistan operasyonu başlar başlamaz, bu sütunda, bir çok kere, Birleşik Amerika’nın Afganistan’dan hemen sonra Irak’a gideceğini, bir ihtimal değil, kesin bir gerçek olarak yazdım. Gene bu sütunda, aylardan beri, Amerika’nın Irak’tan sonra İran’a gireceğini gene kat’iyetle ve birçok defa vurguladım. Amerika’nın ‘Baas’çılığa, ‘Kaaide’ciliğe, ‘Vehhâbî’liğe izin vermiyeceğini, Suriye ve Suudi Arabistan’da -İran’a olduğu gibi askerî değil- diplomatik müdahalede bulunacağını gene müteaddit defalar belirttim. Binaenaleyh Birleşik Amerika’nın egemenlik alanı Doğu Akdeniz’den Çin sınırına uzanacaktır. Dünya petrolünün üçte ikisini ve önemli ölçüde doğal gazı, istediği gibi tevzi edecektir. Bu coğrafyada sınırları yeniden çizecektir. Demokratikleştirme yaftası altında kendisine dost ve bağımlı rejimler oluşturacaktır. Bu ülkelerdeki bayındırlık işlerini istediği gibi dağıtacaktır. Her yerde kuvvetli askerî üsler kuracaktır. Bu suretle Orta Doğu ve ötesinde Pax Americana şekillenirken, bölgedeki iki güçlü ve gelenekli, imparatorluk vârisi devlete, Türkiye ile Rusya’ya -razı olacaklarını umduğu- tekliflerde bulunacaktır. Bu tekliflerin mahiyetini bugünden tahmin etmek, o kadar da zor değildir. Gerek Pax Americana’nın, gerek Avrupa Birliği’nin Türkiyesiz tamamlanması mümkün değildir. Türkiyesiz eksik kalır ve aksarlar. Bu gerçeği Ankara gibi, Washington ve Brüksel de tamamen kavramış bulunmuyor. Böylesine bir jeopolitiği kavrayan ve içine girerek dengeleyen bir Türkiye’nin yolu ve geleceği açılır. Statükocu zihniyet engellerse, Türkiye kenarda ve geride kalır, yolu kapanır. Biz bu işte yokuz demek Türkiye Orta Doğu’da yoktur demektir. Avrupa’da olmak için tereddütlerimiz de kaale alınırsa, sıkıştırılmak istendiğimiz cendere ve hattâ biz hiçbir yerde yokuz mânâsı açığa çıkar. İki çeşit gafili uyarmak şarttır: Orta Doğu’da gelişmelerin Irak operasyonu ile sona ereceğini sananlar, ve, hele Irak konusunu atlatalım gerisini de hallederiz diye düşünenler...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT