BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kariyer planlaması

Kariyer planlaması

Günümüzde moda kelimeler arasında yer alan “kariyer” için iyi bir yeriniz ya da hedefiniz olmalı... Bunun için de planlı ve programlı bir şekilde kariyerinizi geliştirmelisiniz...Kariyer yapmak, kariyer sahibi olmak, kariyer geliştirmek, kariyer planlaması... Son yılların moda kelimeleri... “İş dünyasında iyi bir yeriniz ya da hedefiniz varsa kariyerli bir şeyler yapıyorsunuz” demektir. Şöyle cümleleri de sıkça duyarız, “çevresindekilerin Ahmet Bey’e gıptayla baktığı kadar var, kariyer sahibi bir adam “hatta bazen eş seçimleri bile bu cümlenin etrafında döner. Kullanıldığı anlam bakımından en üzücü olan cümlesi de şudur “mesleğimin en parlak yerinde kariyerimi yarım bırakmak zorunda kaldım.” Üniversiteler kariyer günleri düzenlerler, kariyer planlaması açık şirketler tercih sebebidir. İş görüşmelerinin vazgeçilmez sorusudur. “10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz, yani kariyeriniz ne olacak?” Kısacası bol kariyerli günler... İş hayatına yeni atılan, atılacak bir çok gencin de sorusudur kariyerime nereden başlasam, kariyer planımı nasıl yapsam? Hatta son yıllarda gelen taleplerle birlikte danışmanlık hizmetlerine, yeni bir alan olarak kariyer danışmanlığı da eklendi. Peki o halde bu kadar çok konuşulan kariyer nedir ve planlanması gerekli midir? Birçok kuruma İnsan Kaynakları alanında danışmanlık hizmeti veren ve Bireysel Kariyer Yönetimi kitabının yazarı Mehmet Cemil Özden “Kariyer Yönetimi” ile ilgili olarak merak ettiklerimizi bakın nasıl açıkladı: ¥ Kariyer kavramı kimilerine göre belirli bir konuda uzmanlık gerektiren meslek olarak algılanır. Bu görüşe göre yöneticilik, hukuk, tıp vb. alanlarındaki meslekler kariyer olarak, fazla uzmanlık gerektirmeyen meslekler ise iş olarak görülmektedir. Bir başka görüşe göre kariyer, belirli bir meslekte gelişmeyi, çalışılan organizasyon içinde hiyerarşik olarak sürekli yükselmeyi ifade eder. Kariyer başarısının, terfi ve maddi getiriler ile ölçüldüğü bu görüşe göre kariyerden sözedebilmek için çalışılan pozisyonların birbiri ile ilgili olması ve sürekli daha üst pozisyonlarda çalışılması gerekir. Diğer bir görüş ise kariyeri “Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve faaliyetler ile ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisi” şeklinde tanımlamaktadır. Kariyere mesleki sınırlama getirmeyen bu tanım kariyeri, her bireyi kendi içinde değerlendirerek ele alıyor ve bireysel olarak hedeflenen amaçlara ulaşmayı ve iç tatmin yakalamayı kendini gerçekleştirmeyi içine alıyor ve kişinin mutlu olmasını kendini gerçekleştirmesini içeriyor ve doğru olan da böylesi herhalde... Kariyer ile ilgili olarak başlıca üç kavram ile karşılaşmaktayız. Bunlardan; ¥ Planlaması bireyin “hayatı boyunca yer alacağı işlerle ilgili görev ve pozisyonların, hedeflerin ve geleceğin planlanması”dır. Kariyer planlama, kariyer kavramına bireysel bakış açısını yansıtır. ¥ Geliştirme ise, kariyer kavramına kurumsal bakış açısını yansıtır. Organizasyon içinde çalışanların mesleki gelişimlerinin, organizasyonun hedeflerine uygun olarak yapılması için kullanılan araç ve yöntemleri ifade eder. ¥ Yönetimi: Bireyin kariyer planının, organizasyonun kariyer geliştirme araçları ile desteklenmesidir. Kariyer yönetimi kariyer kavramına bireysel ve kurumsal bakış açılarını bütünleştirir. Diğer bir deyişle kariyer yönetimi, bireysel hedeflerin ve organizasyon ihtiyaçlarının uyumlaştırılması sürecidir. Bu süreçte birey ve organizasyon karşı taraflarda değil, birbirlerini destekleyici roller üstlenirler ve her iki tarafa düşen sorumluluklar vardır. Bireysel kariyer yönetiminde bireyin üzerine düşen sorumluluklar, birçok konuda faaliyette bulunmasını gerektirir. Bu faaliyetlerin planlanması, bu amaçla kullanılacak kaynak ve yöntemlerin organizasyonu, faaliyetlerin icra edilmesi, bireysel hedefler ve kurum beklentileri ile koordinasyonu, sonuçların değerlendirilmesi, bireysel kariyer yönetimi içinde değerlendirilir. Bu açıklamalar doğrultusunda bireysel kariyer yönetimini “bireyin iş yaşamına ilişkin hedeflerini gerçekleştirmesi amacı ile gerekli faaliyetleri planlaması, organize etmesi, icra etmesi, koordinasyonu ve değerlendirmesi” olarak tanımlayabiliriz. ¥ Vizyonu belirleme: Hayatımızın sonraki dönemlerinde olmak istediğimiz noktayı ve bu noktaya ulaşırken izleyeceğimiz yol, yani ilke ve değerlerimizden oluşan bütündür. Bireysel vizyonumuzu belirlemek için şu iki sorunun cevabını bulmak durumundayız: “Ben kimim (neyim)?” ve “Ben ne olmak istiyorum?” Bireysel vizyonunuzu belirleyince, tüm rollerinizle ilgili kısa ve uzun dönemli “bireysel hedefler”inizi de belirlemek daha kolay olacaktır. Bu çerçevede iş hayatına ilişkin hedefleriniz de “kariyer hedefler”inizi oluşturacaktır. Tüm rollerinizle ilgili hedefleriniz, birbiri ile ve de bireysel vizyonunuz ile uyumlu olmalıdır. Vizyonunuz, geleceğiniz ile ilgili düşüncelerinizin yansımasıdır. Vizyonunuzu belirlerken düşüncelerinizi ve hayal gücünüzü sınırlamayın. Ancak bireysel hedeflerinize ulaşmak için sadece hayal etmek ve istemek yeterli değildir, o konuda çaba da göstermeniz gerekir. Çaba olmaksızın vizyonunuz gerçekten hayal olarak kalır... ¥ Hedeflerini belirleme: Bireysel vizyonunuzu belirledikten sonra, bu vizyon ile uyumlu olarak çalışma hayatına ilişkin somut hedeflerin ortaya konulmasına sıra gelir. Herhangi bir tür başarının ilk şartı, ne istediğimizle ilgili açık bir düşünce geliştirmemizdir. Bu, nereye ulaşmak istediğimizle, neyi başarmak istediğimizle ilgili bir düşüncedir. Bu bağlamda kariyer hedefleriniz, gelecekte çalışma yaşamınızda hangi noktada bulunmak istediğinizdir. Bir anlamda çalışma yaşamınızdaki rotanızdır. ¥ Yetkinlikleri belirleme: Kendinizi tanımak, güçlü ve zayıf yönlerinizi öğrenmek, kendiniz hakkında neleri sevip neleri sevmediğinizi bulmak, kendinin farkında olmaktır. ¥ İşe ilişkin öncelikleri belirleme: Aradığınız işten beklentilerin dile getirilmesidir. Ücret, sosyal imkanlar, ilerleme vb. ¥ İş imkanlarını araştırma: Seçtiğiniz alanla ilgili iş sahalarının belirlenmesidir., ¥ Özgeçmiş hazırlama: Çalışmayı düşündüğünüz firmanın sizi daha önceden tanıyabilmesi ve önceden işe uygunluğunuzu kestirebilmesi için kim olduğunuzu ortaya koyan bir çeşit kimliktir ve zaman tasarrufu içinde şarttır. ¥ İşe başvurma ve başvuru takibi: İş başvuru kaynaklarınızı harekete geçirmeniz gerekir. ¥ İş görüşmesi: Kendinizi olduğunuz gibi ortaya koymanız ve nezaket kuralları çerçevesinde yapılması gerekir. Bundan sonraki tüm maddeler işe başladıktan sonraki adımlarınızdır ve başarılı bir kariyer planlamasında bu bütün içerisinde planlama gözden geçirilmeli ve içerisinin doldurulması için çaba harcanmalı kısa ve uzun vadeli planlar şimdiden ortaya konmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT