BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > 12 yılda neler yaptık

12 yılda neler yaptık

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 1990-2002 döneminde ülkemizde doğuştaki yaşama oranı artarken, bebek ölüm ve doğurganlık oranlarında düşüş görüldü. Kişi başına gelir azaldı, işsizlik arttı.ANKARA- Türkiye 1990-2002 döneminde, eğitim ve insani kalkınma alanında ilerleme kaydetmesine rağmen, ekonomide aynı başarıyı gösteremedi. Bu dönemde, doğuşta beklenen yaşama oranı arttı, bebek ölüm ve doğurganlık hızları düştü, ancak cari kişi başına gelir azaldı, işsizlik oranı yükseldi. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verileri baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, bu dönemde doğuşta beklenen yaşamda yüzde 3.2’lik artış sağlandı ve toplamda beklenen ömür 66.4 yıldan 68.5 yıla çıktı. Bebek ölüm hızında yaklaşık 4’te bir oranında azalma sağlanırken, doğurganlık hızı yüzde 18, nüfus artış hızı ise yüzde 20.3 azaldı. Kişi başına gelir azaldı Demografik alanda yaşanan bu gelişmelere karşılık ekonomide yaşanan krizlerin de etkisiyle istenilen noktaya ulaşılamadı. Nitekim cari kişi başına gelir dolar bazında 12 yıllık dönemde yüzde 3.7 gerileyerek 2 bin 682 dolardan 2 bin 584 dolara indi. İşsizlik oranı yüzde 8’den yüzde 10.6’ya çıkarken, buradaki artış da yüzde 32.5 olarak hesaplandı. Bu dönemde işgücüne katılma oranlarında da yüzde 14’lük gerileme görüldü. Devlet harcamalarından eğitime ayrılan pay yarı yarıya gerilerken, sağlığa ayrılan payda ise yüzde 19.7’lik artış yakalandı. Eğitim Eğitim ve okullaşma oranlarında devam eden sorunlara karşılık aynı dönemde önemli yükselişler yaşandı. Nitekim yetişkin okuryazar oranı yüzde 11.6 oranında yükselirken, ilköğretim okullaşma oranı yüzde 12.9, ortaöğretim okullaşma oranı ise yüzde 60.3 oranında arttı. Öte yandan, istenen seviyeye gelmese de kadın milletvekillerinin oranı yüzde 1.8’den yüzde 4.4’e ulaştı. Hane halkı reisi kadın olan hane halklarının oranı yüzde 8.7’den yüzde 12’ye, tarım dışı faaliyetlerde ücretli olarak çalışan kadınların oranı da yüzde 15.8’den yüzde 20.6’ya yükseldi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT