BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Köydeki inşaatlar sigorta kapsamında

Köydeki inşaatlar sigorta kapsamında

Köy sınırları içinde anahtar teslimi veya ihale suretiyle başkasına verilmeksizin, turistik veya ticari gaye dışında yapılan inşaatlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır.Köy sınırları içinde anahtar teslimi veya ihale suretiyle başkasına verilmeksizin, turistik veya ticari gaye dışında yapılan inşaatlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Yanı kısmen aile fertleri çalışarak, kısmen de dışarıdan işçi çalıştırarak kendi ihtiyaçları için yapılan inşaat, tamirat, tadilat, tesisat vb işlerde çalışanları sigortalı yapma zorunluluğu bulunmamaktaydı. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 2 inci maddesinde 4958 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle, 6 Ağustos 2003 tarihinden itibaren köy sınırları içinde yapılan tüm inşaat ve tamirat ve tesisat işleri sigorta kapsamına alınmıştır. Bu tarihten sonra köy sınırları içinde hangi amaçla olursa olsun yapılan inşaat işlerinde çalışan herkes sigortalı olmak zorundadır. Binalara da ölçümleme Köy sınırları içinde kendi ihtiyacı için yapılan evler ile birlikte küçük bir ahır bile inşa edilmiş olursa sigorta kapsamına girecektir. Çalışanların sigortalı yapılması bir yana, köy sınırları içinde yapılan her türlü inşaat için SSK’ya dosya açılması gerekecektir. Sosyal Sigortalar Kanunun 79’uncu ve 130’uncu maddelerinde yapılan değişiklikle tekrar ölçümleme sistemi getirilmiştir. Özelikle her türlü inşaat ve ihaleli işler için ölçümleme yapılacaktır. Aynı şekilde köy sınırları içinde yapılan bütün inşaatlar içinde bundan sonra ölçümleme yapılacak. Kitap Tanıtımı Yeni iş kanunu açıklamaları Bugün sizlere sosyal güvenlik ve iş hukuku uygulamalarına yönelik alanında tek olan bir kitabın tanıtımını yapmak istiyorum. SSK Başkanlık Sigorta Müfettişi Resul Kurt tarafından yazılan “İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatının Usul ve Esasları, Uygulamalar, Sorunlar, Çözümler, Yargı Kararları” adlı kitabın 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile SSK ve Bağ-Kur kanunlarında yapılan son değişiklikleri de kapsayan ikinci baskısı yayımlandı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayımlanan bu kitap, diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik kitaplarından farklı olarak uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm niteliğinde hazırlanmış. Aranılan herşey var Özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ile şirketlerin Personel Müdürleri, İnsan Kaynakları yöneticilerine, avukatlara ve denetim elemanlarına tavsiye ettiğimiz kitap ayrıca iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında eğitim gören öğrencilere, akademisyenlerinde yararlanabileceği kitapta işlenen konular ana başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir; Yeni İş Kanunu uygulamaları, işletmelerde iş güvencesi uygulamaları, İş Hukuku ve SSK mevzuatında işçi-işveren ve taşeronların yükümlülükleri ile ihale makamlarının sorumlulukları, İş Hukuku ve SSK mevzuatında işyeri ve sigortalıların bildirimi, sigorta primine esas olan ve olmayan kazançlar, sigorta priminin alt ve üst sınırı ile prim oranları, çırak, stajyer, kursiyer ve öğrencilerin sosyal güvenliği, ücretsiz izin, part-time çalışma ve kısmi çalışanların sosyal güvenliği, İş Hukuku ve SSK mevzuatında idari para cezaları ve itiraz yolları... Sağlık yardımları ve güvence Kitaptaki diğer konular ise şöyle: İşsizlik sigortasının uygulamaları, Türk şirketleri tarafından yurtdışına götürülen işçilerin sosyal güvenliği, iş kazası ve meslek hastalıklarında işveren ve sigortalıların yükümlülükleri ile sigortalılara yapılan acil sağlık yardımlarının ödenmesi, SSK ve Bağ-Kur’da Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Bağlanması, SSK ve Bağ-Kur’da sakatlara Aylık Bağlanması, Bağ-Kur sigortalılığının tescil işlemleri, zorunlu ve isteğe bağlı bağ-kur sigortalıları, Bağ-Kur sigorta kolları, prim oranları ve bu primlerin gider kaydedilmesi, Bağ-Kur sağlık yardımları, Şirket ortaklarının ve yöneticilerinin sigortalılığı, Bağ-Kur ve SSK sigortalılığının çakışması, SSK ve Bağ-Kur mevzuatında toptan ödeme, askerlik ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanması, çalışma mevzuatında işveren yükümlülükleri, Serbest bölgelerde iş ve sosyal sigorta mevzuatı uygulamaları, sakat ve eski hükümlü, terör mağduru ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu, Kadın, çocuk ve özürlü işçileri koruyucu hükümler, Kısmi süreli (part-time) çalışmada yıllık ücretli izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı, İş sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından haklı bir nedenle derhal feshi, İş sözleşmesi türleri ve iş özleşmesinin feshinin sonuçları, İhbar ve kıdem tazminatı uygulamalarında usul ve esaslar ile vergilendirilmesi Yıllık ücretli izin uygulamasının usul ve esasları... Nasıl temin edilecek? Kitap İSMMMO’nun Meclis-i Mebusan Cad. Canfeda Çıkmazı No:5 Fındıklı-İSTANBUL adresinden 20 milyon TL karşılığında temin edebileceği gibi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (İSMMMO) Türkiye İş Bankası Kabataş Şubesindeki 361429 Nolu hesabına ya da Dışbank Mercan Şubesindeki 30425 0001 nolu hesaba kitabın bedeli olan 20 milyon TL’yi yatırarak faturanın kesileceği Kişi veya Kurumun adı-ünvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon numarasını ismmmo’nun; ismmmo@ismmmo.org.tr e-mail adresine veya 0-212-2937046 nolu faksa göndermeleri halinde kitap kargo ile gönderilecek. Ayrıca 0-212-2934370 nolu telefondan bilgi alınabilir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91826
  % 0.21
 • 4.7903
  % 0.01
 • 5.5661
  % -0.28
 • 6.2392
  % -0.97
 • 188.372
  % -0.65
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT