BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Onlara iyilik mi ediyoruz?”

“Onlara iyilik mi ediyoruz?”

Allahü teâlâ, dünyada Yahudilere ve Hıristiyanlara ve kâfirlere merhamet ediyor. Fakat bu merhamet görünüştedir.Allahü teâlâ, dünyada Yahudilere ve Hıristiyanlara ve kâfirlere merhamet ediyor. Fakat bu merhamet görünüştedir. Yani, merhamet şeklinde görünen, istidrâcdır. Nitekim, (Müminûn) sûresinde meâlen, “Kâfirlere çok mal ve evlâd vererek onlara yardım mı, iyilik mi ediyoruz? Küfürlerine karşılık olarak onlara, bol bol iyilikleri, çabuk çabuk gönderiyor muyuz zan ediyorlar? Hayır, öyle değildir. Bu yardım, onlara iyilik değil, belki istidrâcdır. Azmaları, kudurmaları ve Cehenneme gitmeleri içindir” buyuruyor. A’râf ve Nûn sûresinde, “Onları yavaş yavaş azâba yaklaştırıyorum. Haberleri olmuyor. Onlar azdıkça, dünya nimetlerini artırarak, fırsat veriyorum. Aldanıyorlar. Onlara hazırladığım azâb çok şiddetlidir” meâlindeki âyet-i kerîmesi de böyle olduğunu açıkça göstermekdedir. Kafirlerin Cehennemde sonsuz olarak yanmaları, küfürün karşılığıdır. Burada denilir ki, bir kimse, imanı varken, kâfirlerin âdetlerini yapar, onların ibâdetlerine, âdetlerine, bayramlarına kıymet verirse, âlimlerimiz, bu kimsenin imanının gideceğini bildiriyor. Çünkü bu hâller, küfürden teberrî etmemektir. Zamanımız Müslümanlarının çoğu, bu belâya yakalanmıştır. Bir kimse, dinde inanılması lâzım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemiş ise imanı gider. Kâfir olur. Cehennemde ebedî yanacaktır. Hiç imanı olmıyanlara yani Muhammed aleyhisselâma tabi olmayanlara, bir sözünü ve âdetini bile beğenmeyenlere af ve mağfiret yoktur ve küfürlerinin karşılığı olarak Cehennem azâbında sonsuz kalacaklardır. Din düşmanları, Müslümanları aldatmak için, kâfirlerin âdetlerini, bayramlarını, Müslüman âdeti, Müslümanların mübârek günü diyerek öğretmeğe uğraşırlarsa, genç ve sâf Müslümanlar bunlara aldanmamalıdır. Bilmeyenler bunları, güvendikleri hâlis Müslümanlara, namaz kılan akrabâlarına, dînini bilen baba dostlarına sorup öğrenmelidir. Çünkü, bugün bütün dünyada, gerek imanı ve küfürü tanımakta, gerekse ibâdetleri doğru yapmakta, cahillik özür değildir. Dînini bilmediği için aldanan, Cehennemden kurtulamıyacaktır. Allahü teâlâ bugün, dînini dünyanın her tarafına duyurmuş, imanı, helâli, harâmı, farzları öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları lüzûmu kadar öğrenmek farzdır...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT