BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Emeklilere yeni yükümlülük

Emeklilere yeni yükümlülük

Bilindiği gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olduktan sonra SSK’ya tabi bir işte çalışmaya başlayanlar ücretlerinin yüzde 30’u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemektedirler.Bilindiği gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olduktan sonra SSK’ya tabi bir işte çalışmaya başlayanlar ücretlerinin yüzde 30’u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemektedirler. Bunun yüzde 7,5’i sigortalı hissesi, yüzde 22,5’i ise işveren hissesidir. Bağ-Kur’dan emekli olduktan sonra, Bağ-Kur sigortalısı bir işte çalışmaya devam edenler yani ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerin aylıklarından yüzde 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Yeni prim ödeyecekler Bu güne kadar SSK’dan emekli olduktan sonra ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi olanlardan herhangi bir kesinti yapılmıyordu. Aynı şekilde Emekli Sandığı ile diğer sandıklardan emekli olanlardan da vergi mükellefiyetine girmeleri halinde kesinti yapılmıyordu. Ancak 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda değişiklikler yapan 4956 sayılı Kanunun 44’üncü maddesi ile Bağ-Kur Kanunun ek 20’inci maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Buna göre; “Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malûllük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil bu Kanunun 50’inci maddesine göre belirlenen 12’inci gelir basamağının %10’u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53’üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.” Ne kadar prim ödenecek? Görüldüğü gibi diğer sosyal güvenlik kanunlarına yani SSK ve Emekli Sandığı ile diğer sandıklardan yaşlılık ve malullük aylığı alanlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek primi ödeyecekler. Ödenecek prim Bağ-Kur Kanununun 50’inci maddesine göre belirlenen 12’inci gelir basamağının yüzde 10’u kadar olacaktır. Bilindiği gibi 01.04.2003 tarihinden itibaren 12’inci basamağın gelir tutarı 373 milyon 450 bin 039 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yüzde 10’u, 37 milyon 345 bin TL olacaktır. Yani SSK’dan veya Emekli Sandığından emekli olan bir kişi gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olursa, her ay Bağ-Kur’a 37 milyon 345 bin TL sosyal güvenlik destek primi ödeyecektir. Ne zaman uygulanacak? Bu uygulama 02.08.2003 tarihinde yayımlanan 4956 sayılı Kanunun ile yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden önce emekli olanlar üç ay içinde yani 02.11.2003 tarihine kadar Bağ-Kur’a başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde Bağ-Kur’a yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 532üncü maddeye göre gecikme zammı ile hesaplanarak tahsil edilir. Halen SSK ve Emekli Sandığından emekli aylığı almakta olanlar, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olarak çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir. Bunlar için üç ay bekleme süresi yoktur. ? Bu sürelerin değerlendirilmesi Bağ-Kur kanunun “Sosyal Güvenlik Destek Primi” ödenmesini düzenleyen ek 20’inci maddesinin son fıkrasına göre, sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez, ödenen primler toptan ödeme olarak iade edilmez ve bu sürelerle ilgili olarak 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. SSK’da olduğu gibi Bağ-Kur Kanununa göre de sosyal güvenlik destek primi ödenen süreler sigortalılık süresine dahil edilmemektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT