BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Zararı yapan öder

Zararı yapan öder

Devlette hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanmasının amaçlandığı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu tasarısı Meclis’e sunuldu. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasa Tasarısı ile kamuda denetime ağırlık veriliyor...ANKARA- Devlette hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanmasının amaçlandığı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu tasarısı Meclis’e sunuldu. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasa Tasarısı ile kamuda denetime ağırlık veriliyor. Yasa tasarıyla kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetim yapısının ve işleyişinin, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu yasa tasarısı, bütçelerin en büyük yüklerinden biri olan sosyal güvenlik kurumlarının yanı sıra merkezi idare ve yerel idarelerin mali yönetim ve kontrolünü de kapsıyor. Fonlarda son tarih 2007 50 yıldır yürürlükte olan Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılırken, kanun kapsamına dahil kamu idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri ve fonlar, 31 Aralık 2007 tarihine kadar tasfiye edilecek. Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri, Maliye Bakanlığı yapacak. Maliye Bakanlığı, kami idarelerinde mali yönetim ve kontrol sistemlerinin oluşturulmasına yardımcı olacak. Geçiş dönemi, 31 Aralık 2007 tarihini geçemeyecek. Kanun kapsamındaki idarelerde ilgili mevzuatta ve TBMM içtüzüğü’nde gerekli değişiklikler, en geç 31 Aralık 2004 tarihine kadar yapılacak. Tasarıya göre, kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi, kamu adına tahsilat veya ödeme yapamayacak. Yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılması, kamu gücü kullanılmak suretiyle veya kamu hizmeti karşılığında veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilecek bağış veya yardım toplanması, başka adlarla tahsilat veya ödeme yapılması hallerinde, sözkonusu tutarlar yetkisiz tahsilat veya ödeme yapılanlardan alınarak bütçeye gelir kaydedilecek veya ilgililerine iade edilmek üzere emanet hesaplarına kaydedilecek. ‘Görev zararı’na son Tasarıyla ayrıca, kamu zararı oluşturmadığı halde ödenek üstü harcama talimatı veren harcama yetkilileri için para cezası uygulanması öngörülüyor. Bu yetkililere, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının 2 katı tutarında para cezası verilebilecek. Kontrol, denetim, inceleme veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT