BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Dilsiz dili” -247-

“Dilsiz dili” -247-

Kendilerine “bîzebân” da denilen, sağır ve dilsiz görevliler, devlet işlerinin görüşülmesi esnasında hizmet eder, evrak getirip götürürlerdi... Bunların, anlaşmak için kendilerine mahsus işâretleri ve el hareketleri vardı ki, buna ‘Dilsiz dili’ denirdi.Osmanlı sarayında bîzebân da denilen sağır-dilsiz görevliler bulunur, bunlar devlet işlerinin görüşülmesi esnasında hizmet eder, evrak getirip götürürlerdi... Sağır-dilsiz oldukları için devlet sırlarının işitilmesi ve yayılması tehlikesi ortadan kalkardı. Sanki moda olmuştu... Bunların, anlaşmak için kendilerine mahsus işâretleri ve el hareketleri vardı ki, buna ‘Dilsiz dili’ denirdi. Bütün saray halkı bu dili öğrenmişti. Pâdişahın huzûrunda konuşmak ayıp sayıldığı için saraylılar bu dille anlaşırlar, hattâ başka zamanlarda bile bu dille birbirlerine hikâyeler anlatırlardı. Dilsiz dili sarayda neredeyse moda olmuştu. Heyet-i Vükelâ... Sağır-dilsiz görevliler Tanzimat’ın ilânından sonra kurulan meclislerde ve Heyet-i Vükelâ denilen bakanlar kurulunda da kullanıldı. Devlet adamları bunlarla anlaşabilmek için dillerini öğrenmek zorundaydılar. Bunlar son derece hassas ve zeki kimselerdi. Hâfızaları çok güçlüydü. Şâhit oldukları tarihî olayları en ince teferruâtına kadar anlatırlar, tarihî şahsiyetleri kendilerine mahsus hareketleriyle karikatürize edebilirlerdi. Günümüzde bile... Söz gelişi, sağ ellerini parmakları açık tuğ gibi başlarına götürdüklerinde pâdişahı, ellerini yumup baş parmağı ‘birinci’ der gibi dimdik yukarı kaldırdıklarında da sadrâzamı kasdettikleri anlaşılırdı. Günümüzde de bâzı toplantılarda sağır-dilsiz görevliler hizmet etmektedir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT