BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya bize dar geliyor

Dünya bize dar geliyor

Türkiye Cumhuriyeti 80. yılını kutlarken, işadamlarımız dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine mal satabilme becerisini gösteriyor.ANKARA- Cumhuriyetin kurulduğu yıl 51 milyon dolar olan Türkiye’nin ihracatı, 80. yılda 42 milyar doları bulacak. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından hazırlanan raporda, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana geçen 80 yılda Türkiye’nin ihracatı değerlendirildi. Raporda, Cumhuriyetin ilk yıllarında sadece geleneksel bazı ürünlerini yurtdışına pazarlayan Türkiye’de, bugün itibariyle 20 bin ihracatçı firma tarafından dünyanın dört bir yanındaki 250 ülke ve bölgeye, 14 bin çeşitten fazla ürünün ihracatının gerçekleştirildiği hatırlatıldı. 80 yılda devr-i alem DTM Raporu’nda, 1923 yılındakinden çok farklı bir görünüm sergileyen ve 80 yıl içinde 51 milyon dolardan 40 milyar doların üzerinde bir seviyeye ulaşan ihracatın, geçmişteki tecrübeler ve günümüz şartları gözönünde bulundurularak geleceğe hazırlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Rapora göre, 1923 yılından bu yana Türkiye ekonomisi içinde dış ticaretin özellikle ihracatın önemi giderek arttı. Cumhuriyet’in kurulduğu yıl 51 milyon dolar seviyelerinde olan ihracat gelirleri istikrarlı bir artış gösterirken, geleneksel tarım ürünleri ve hammaddelerden sağlanan gelirler ulusal kalkınma için çok önemli rol oynadı. Yıl yıl ihracatımız 1923-1929 dönemi dış ticaret açısından değerlendirildiğinde ithalatın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı ortalama yüzde 14,4, ihracatın payı ise yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. 1947 yılında Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na taraf olunarak ticareti serbestleştirme yönündeki eğilimler güçlendirildi. 1950 yılında ihracat 263.4 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi. 1957 yılında 345 milyon dolar seviyesine dek yükselen ihracat, tarımsal gelişmenin durması, yükselen iç fiyatlara rağmen sabit kur politikasının sürdürülmesi ve destek politikalarının ihracatı caydırıcı şekilde uygulanması sonucunda 1958 yılında 247 milyon dolar seviyelerine geriledi. 1960 yılından sonra, ekonomi ve dış ticaret politikalarında köklü değişiklikler gerçekleştirildi. İhracat 1970 yılına gelindiğinde 588 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat sırasıyla 468 ve 948 milyon dolar olarak gerçekleşti. 24 Ocak kararları 1980 yılında Türk ekonomisi ve dış ticaret politikaları açısından çok önemli bir dönüm noktası oldu. 1970’li yıllarda yaşanan iki büyük petrol krizi ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan sorunları bertaraf etmek ve ekonominin işlerlik kazanmasına yardımcı olabilmek için 1980 yılı Ocak ayından itibaren, 24 Ocak Kararları olarak bilinen geniş kapsamlı bir ekonomik paket uygulamaya konuldu. 1980’li yılların sonunda nakdi teşviklerin yerini, Türk ihracatçılarının dış pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve Türkiye’nin ihracata yönelik stratejisini desteklemek amacıyla 1987 yılında kurulan Türk Eximbank yoluyla sağlanan ihracat kredi ve sigorta programları almaya başladı. 1980 yılında 2.9 milyar dolar olan ve yüzde 64’ü tarım ürünlerinden oluşan ihracat, 1990 yılına gelindiğinde yaklaşık 4.5 kat artarak 12.9 milyar dolar düzeyine çıktı. İhracat içinde tarım ürünleri payı hızla gerilerken, sanayi mallarının payı radikal bir şekilde artış gösterdi. Nitekim, 1980 yılında yüzde 36 olan sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı, 1990 yılına gelindiğinde yüzde 75 seviyelerine ulaşmıştır..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT