BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amerika Amerika nereye-3

Amerika Amerika nereye-3

Hafta başında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından açıklanan “Irak ve Dünya Barışı” isimli 126 sayfalık Eurobarometer kamuoyu araştırması, Amerikan yönetimini adeta şoke etti.Hafta başında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından açıklanan “Irak ve Dünya Barışı” isimli 126 sayfalık Eurobarometer kamuoyu araştırması, Amerikan yönetimini adeta şoke etti. Sözkonusu araştırmaya göre Avrupalılar’ın yüzde 59’u İsrail’i dünya barışına en büyük tehdit olarak görmekteydiler. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu da, yine Avrupalılar’ın ABD’yi, İsrail’den sonra yüzde 53 oranıyla ikinci tehdit unsuru olarak kabul etmeleriydi. Beyaz Saray ve Bush yönetimi, bu araştırma sonuçlarıyla derin bir şoka girdiler. Zira araştırma, bizim de çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz gibi, Bush döneminde ABD’deki büyük değişikliği açık ve net olarak şöyle ortaya koyuyordu: Amerika, hızla “İsrailleşiyor”; Başkan Bush da giderek “Şaronlaşıyor.” Aynadaki gerçek yüz ABD yönetimi ve Amerikan kamuoyu, 11 Eylül meşum saldırısından sonra haklı olarak olayın sebeplerini bulmaya yöneldiklerinde, acı bir gerçekle karşılaştılar. Bütün dünyada Amerikan aleyhtarlığı giderek tırmanıyordu. Ama Amerikalılar bunun sebeplerini bulmak ve dünyanın kendilerinden neden nefret ettiklerini araştırmak yerine, kolaycılığa yöneldiler. Aynadaki gerçek yüzlerini görmek istemediler. Dini ve özellikle İslamiyet’i kullanan radikallerin ABD’ye ve global değerlere düşman olduklarını propaganda ederek, haklılıklarını ve ne yaparlarsa doğru yaptıklarını anlatmayı sürdürdüler. Kontrollu ve güdümlü medya desteği ile bütün dünyayı yoğun bir şekilde propaganda bombardımanına tuttular. İslamiyet=terör aldatmacasını her vesile ile öne sürdüler. Irak, İran, Suriye gibi Müslüman ülkeleri terörist ilan etmeğe devam ettiler. Ancak bütün bu yoğun propagandaya rağmen, sadece İslam ülkelerinde değil, Avrupa’dan Japonya’ya bütün dünyada Amerikan aleyhtarlığı artıyor. Avrupa Birliği’nin raporu da bunun en açık göstergesi. Ayrıca ortada, çok büyük bir çelişki var. Hiç istikrar, barış ve özgürlük gibi global değerlere, dünya üzerinde karşı çıkacak herhangi bir insan olabililir mi? Yani ABD sadece bunları yapıyor diye mi, dünyada Amerikan aleyhtarlığı giderek artıyor? Müttefik ülkelerden alınması gereken ders Nitekim ABD KONGRESİ, özellikle Arap ve İslam Dünyası’na yönelik olarak ABD politikalarını anlatmak, buralardaki kamuoylarının ABD hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için bir Danışma Kurulu oluşturdu. Edward Djerejıan’ın başkanlığındaki bu kurul KONGRE’ye konuyla ilgili tavsiye raporları hazırlayacak. Kurul başkanı Edward Djerejıan Ekim ayı başında, The Council on Foreign Relations isimli New York’taki bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, “ABD’nin dünyaya kendini anlatmak için yeni stratejilerini” anlattı. Djerejıan konuşmasında iki değişik misal verdi. Mısır, Ürdün ve Türkiye gibi müttefik ülkelerdeki Amerika’ya sempatinin, Irak Savaşı’ndan sonra hızla düştüğüne dikkat çekti. Türkiye’deki Amerika sempatisinin yüzde 52’lerden 15’e, Ürdün’de yüzde 25’ten 1’e ve Mısır’da da yüzde 6’ya gerilediğini anlattı. Türkiye’deki araştırmanın ortaya koyduğu bir başka önemli gerçeği de şöyle vurguladı: “Siz Amerikalılar, hiç kimseyi dinlemiyorsunuz. Sadece geliyor ve zorla politikalar dikte ediyorsunuz! Bizim çıkarlarımız ve önceliklerimiz hiç umurunuzda değil. Sadece kendinizi düşünüyor ve dediklerinizi yaptırmaya zorluyorsunuz!” Djerejıan’ın İran’la ilgili verdiği örnek de ilginçti. Bir İranlı kadın söyle konuşmuştu: “Amerika’nin refah, mutluluk, demokrasi, özgürlük, insan hakları ve eğitim standartları gibi desteklediği değerlere kim karşı çıkabilir ki? Bunlar hayran olduğumuz hususlardır. Biz Amerika’nın yanlış politikalarına kızıyoruz. Kendinizden, yanlış politikalardan dolayı nefret ettiriyorsunuz! “ Sonuçta Djerejıan gibi birçok Amerikalı akademisyen ve uzman da aynı gerçeği dile getiriyorlar. “Dünyada Amerika’ya karşı giderek artan nefretin, onun savunduğu global değerlere karşı olmaktan değil, uyguladığı yanlış ve adaletsiz politikalardan ileri geldiğini” söylüyorlar. Aklın yolu bir. Ama Bush yönetimi ne hikmetse bu basiretli yola bir türlü gir(e)miyor. Umarız nefretler daha fazla çoğalmadan, dünyanın barış ve huzuru daha fazla bozulmadan, artık başta Başkan Bush ve şahinleri olmak üzere, Amerikan yönetimi bu çıplak gerçeği bir an önce görürler. Yoksa Amerika’ya da, dünyaya da çok yazık oluyor!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT