BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Bu kararı hangi makam verdi?’ -260-

‘Bu kararı hangi makam verdi?’ -260-

Ayşe Sultan, babası Abdülhamid Han’ı ‘hal’ için saraya gelen heyette bulunanları sayıyordu: “Dört kişi idiler... Bunlar, Arnavut Esat Toptanî, Laz Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi ve Yahudi Karaso Efendi... Babam metanetle onları dinliyordu...”Sultan ll. Abdülhamid Han’ı hal’ için saraya gelen “Hal heyeti” karşısında sultanın vakur ve soğukkanlı tutumunu hadisenin canlı şahidi kızı Ayşe Sultan’dan dinleyelim: “Cevat Bey içeri girerek Millî Meclis’ten heyet geldiğini haber verdi. Babam ‘Buyursunlar’ dedi. Başkâtip önde olarak gelen heyet içeri girdi. Dört kişi idiler: Arnavut Esat Toptanî, Laz Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi ve Yahudi Karaso Efendi... Başta duran Esat Toptanî; -Millet seni azletti, dedi. Babam metin ve gür bir sesle, -Zannedersem ‘hâl’etti demek istiyorsunuz. Pek âlâ!. Buna gösterilen sebep nedir, diye cevap verdi. Fetva suretini okudular O zaman ikinci askerî şahıs olan Arif Hikmet Paşa fetva suretini okumaya başladı. Fetva şöyle başlıyordu: “İmam-Müslimin olan Zeyd bazı mesail-i mühimme-i şer’iyyeyi Kütüb-i şeriyyeden tayy ü ihraç ve kütüb-i mezkûreyi men ü hark ü ihrak...” Bu ‘Kütüb-i şerr’iyeyi hark ü ihrak’ yani şerî kitapları yırtıp yakma sözleri geçince babam yüksek sesle; -Ben hangi kütüb-i şer’iyyeyi yakmışım Hasbinallah derim, dedi ve fetvayı sonuna kadar dinledi. Fetvanın okunması bitince: -Bu kararı hangi makam verdi, diye Arif Hikmet Paşa’ya sordu. Arif Hikmet: -Meclis-i Millî, diye cevap verdi. Bunun üzerine babam şöyle dedi: “Otuzüç sene hizmet ettim” -Ya, öyle mi? Otuzüç sene millet ve devletim için, memleketimin selâmeti için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hâkimim Allah ve beni muhakeme edecek de Resulullahtır. Bu memleketi nasıl buldumsa öyle teslim ediyorum. Hiç kimseye bir karış toprak vermedim. Hizmetimi ancak Cenab-ı Hakk’ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanlarım bütün hizmetlerime kara bir çarşaf çekmek istediler ve muvaffak oldular.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT