BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bankalarda yeni dönem

Bankalarda yeni dönem

Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapan tasarı ile el konulan bankalardaki her türlü mal, hak ve alacaklar, başka bir işleme gerek olmaksızın Hazine’ye intikal etmiş sayılacak.ANKARA- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen bankalardaki alacakların tahsilini hızlandırmak amacıyla hazırlanan kanun tasarısı, bugün TBMM Adalet Komisyonu’nda ele alınacak. ‘Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’, 11 kanun ile bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapıyor. Tasarı, 32 asıl ve 4 geçici maddeden oluşuyor. Tahsilat hızlanacak Tasarıya göre, yönetim ve denetimi fona devredilen, bankacılık yapma izni ve yetkileri BDDK tarafından kaldırılarak tasfiyeye tabi tutulan bankaların yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklarının kendi lehlerine kullandıkları her türlü banka kaynakları, yakınlarına ve muvazaalı olarak 3. kişilere aktardıkları her türlü mal, hak ve alacaklar, başkaca bir işleme gerek olmaksızın kanunen Hazine’ye intikal etmiş sayılacak ve Hazine alacağı olacak. Bu alacaklara Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) oranında aylık gecikme faizi uygulanacak. Bankacılık suçları, 4200 sayılı Karaparanın Aklanması Hakkında Kanun kapsamına alınacak. Yargılama süreci de düzenleniyor Bankalara ilişkin Hazine alacağı açılmış ve açılacak her türlü davalara adli tatilde de bakılacak. Bu davalarda bilirkişiler, resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar arasından seçilecek. Duruşmalara 30 günden fazla ara verilemeyecek. Tasarıya göre, Bankalar Kanunu’nda yazılı suçlarla irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırmak, devlet sırlarının açıklanması ve açıklanmasına sebebiyet verme suçları ile bu suçlara iştirak edenler hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak.
Kapat
KAPAT