BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ceza yaşı değişiyor

Ceza yaşı değişiyor

Yeni düzenlemeye göre, suç işlediği tarihte 12 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu olmayacak...ANKARA - TCK’da 11 olan ceza sorumluluk yaşı 12 olarak değiştiriliyor. TBMM Adalet Alt Komisyonu, TCK Tasarısı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Alt Komisyon, “ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler” başlıklı bölümü yeniden düzenledi. Buna göre, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu olmayacak. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamayacak, ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilecek. Halen yürürlükte olan TCK’da ise ceza sorumluluk yaşı 11’di. 15 yaş Fiili işlediği sırada 12 yaşından büyük olanlara verilecek cezalarda ise indirime gidiliyor. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde de ceza sorumluluğu olmayacak. İşlediği fiili algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde ise bu kişiler hakkında, suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği taktirde 9 yıldan 12 yıla, müebbet hapis cezası gerektirdiği taktirde 7 yıldan 9 yıla kadar hapse hükmolunacak. Diğer cezaların üçte ikisi indirilecek ve her halde her fiil için verilecek hapis cezası 6 yıldan fazla olmayacak. 18 yaş Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında, suç ağırlaştırılmış hapis cezasının gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Diğer cezaların yarısı indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 8 yıldan fazla olmayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT