BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni işçiye ucuz enerji

Yeni işçiye ucuz enerji

Kişi başına milli geliri bin 500 doların altında kalan illere verilecek yatırım teşviklerine ilişkin Kanun tasarısı, bu illerde yeni işçi istihdam edeceklere enerji sübvansiyonu da getiriyor.ANKARA - Kişi başına milli geliri bin 500 doların altında kalan illere verilecek yatırım teşviklerine ilişkin Kanun tasarısı, bu illerde yeni işçi istihdam edeceklere enerji sübvansiyonu da getiriyor. Halen Başbakanlık’ta bulunan Teşvik Tasarısına göre, kişi başına milli geliri bin 500 doların altında olan illere yönelik yatırım ve istihdam teşvikleri, 2008 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Bu illerde yatırım yapanlardan 2008 yılı sonuna kadar ücret stopajı alınmayacak. İstihdam edilen kişiler için ödenen Sosyal Sigortalar Primlerine ait işveren hissesinin tamamı da yine 2008 sonuna kadar devletçe karşılanacak. Söz konusu yörelerde yatırım yapanlara, bedava Hazine arazisi verilmeye de devam edilecek. Hazine karşılayacak Tasarı uyarınca, teşviklerden yararlanacak 36 ilde, 10’dan az olmamak üzere yeni istihdam hazırlayanlara enerji girdileri de yüzde 20 ile yüzde 50 arasında düşecek. Buna göre ister mevcut işletmelerde, isterse yeni yatırım yoluyla en az 10 işçiye yeni istihdam verenlerin enerji girdilerinin yüzde 20’sini Hazine karşılayacak. 10’dan sonraki her işçi için enerji girdilerinin Hazine tarafından yüklenilen bölümü 0.5 puan artacak. Ancak enerji girdilerinin Hazine’ce karşılanan bölümü yüzde 50’yi geçemeyecek.
Kapat
KAPAT