BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur’dan emeklilere duyuru

Bağ-Kur’dan emeklilere duyuru

Bilindiği gibi 4956 sayılı Kanun ile Bağ-Kur Kanununda önemli değişiklikler yapıldı. Bağ-Kur sigortalıları ile emeklileri yakından ilgilendiren değişiklik ve yenilikleri bu köşeden sizlere aktarmaya çalıştık.Bilindiği gibi 4956 sayılı Kanun ile Bağ-Kur Kanununda önemli değişiklikler yapıldı. Bağ-Kur sigortalıları ile emeklileri yakından ilgilendiren değişiklik ve yenilikleri bu köşeden sizlere aktarmaya çalıştık. Bu kez daha önce bizimde açıkladığımız önemli bir değişikliğin son günleri gelmesi ve gerek Bağ-Kur gerekse diğer kurumlardan emekli olan vatandaşlarımızı yakından ilgilendirmesi nedeniyle Bağ-Kur tarafından yapılan duyuruyu aynen sizlere aktarıyorum. “2.8.2003 tarih, 25187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle 1479 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir. Yapılan değişiklik uyarınca, diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken, ticari veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olanlar ile adi ortaklık, kollektif şirket, komandit şirket ve donatma iştirakleri ortakları (anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortakları hariç), 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere 12 nci gelir basamağının %10’u oranında (2004/Nisan’a kadar 43.506.930 TL.) sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir. Bu durumda olanların, gecikme zammına muhatap olmamaları için 1 Aralık 2003 tarihine kadar , Bağ-Kur İl Müdürlüklerine, vergi hesap numaralarını ve T.C. Kimlik Numaralarını ibraz ederek başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakla beraber yukarıda açıklanan çalışmalarına devam edenlerin aylıklarından %10 sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. 1479 sayılı Kanuna eklenen Geçici 24 üncü madde ile, bugüne kadar Kuruma durumunu bildirmemiş veya Kurumca tespit edilememiş olan Bağ-Kur emeklilerine 1 Aralık 2003 tarihine kadar yeniden süre verilmiş, bu tarihe kadar başvurulması halinde tahakkuk edecek gecikme zamlarının tahsil edilmemesi hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, gerek diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık veya malullük aylığı almakta olanlardan, gerekse 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken yukarıda belirtilen şekilde çalışmalarına devam edenlerin, 1 Aralık 2003 tarihine kadar Bağ-Kur il müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.” Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Okuyuculara cevaplar Ekrem Yalçın Balıkesir: Malullük raporları Bağ-Kur Sağlık Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Sigortalılar Sağlık Kurulunun onaylamama kararına karşı itiraz edebilirler. İtiraz sonucu aynı rapor bir kez daha Kurum tarafından değerlendirmeye tabi tutulup karara bağlanır. Sigortalı veya haksahibi Kurumun ikinci kararına da itiraz ederlerse, rapor bu defa yeniden tetkik edilip karara bağlanmak üzere Bağ-Kur tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilir. Sigortalılar ile hak sahipleri Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu’nun kararına itiraz edemezler. Hatta Bağ-Kur’un bile itiraz yetkisi yoktur. Bundan sonraki aşama mahkemeye başvurarak malullüğün tespitini yaptırmaktır. Gerçekten malul olduğunuzu düşünüyorsanız izlemeniz gereken yol böyle olacaktır. Mahkemeler ihtisas ve Üniversite hastanelerinin vereceği rapora göre işlem yapmaktadırlar. Mehmet Sungur İstanbul: Verdiğiniz bilgilere göre sigortalılık başlangıcınız 01.04.1985 dir. Zira 506 sayılı Kanunun ek 5’inci maddesinde belirtilen işyerlerinde çalışanların itibarı hizmet alabilmeleri için, bu tür işlerde an az on yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Sizin itibarı hizmet kazanabileceğiniz işyerinde on yıl çalışmanız yok. Aynı işyerinde aralıksız en az 3,5 yıl daha çalışırsanız itibari hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu nedenle şimdilik mevcut duruma göre ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplayabiliriz. 23.05.2002 tarihi itibariyle, 17 yıl 2 ay sigortalılık süreniz bulunmaktadır. 506 sayılı Kanunun 4759 sayılı Kanunla değişik geçici 81/B. maddesine göre, 25 yıllık sigortalılık süresini, 48 yaşını ve en az 5525 prim ödeme gününü doldurmanız halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT