BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kiracılar dikkat

Kiracılar dikkat

Yargıtay, kirayı ödemeyen ve bu sebeple ev sahibi tarafından iki kez ihtar edilen kiracının evden çıkarılmasına karar verdi. Yargıtay ayrıca, kira sözleşmesinde hangi tarih belirlenmişse o tarihte kiranın ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararda kiracıya ek bir süre verilmeyeceği belirtildi.ANKARA - Yargıtay, ev sahibinin kiranın ödenmesi için çektiği iki haklı ihtarın, kiralananın tahliyesini gerektirdiğine karar verdi. Alınan bilgiye göre, ev sahibi iki haklı ihtar sebebiyle kiralananın tahliyesini istedi. Yerel mahkeme, istemi kabul etmedi. Davacı ev sahibinin temyiz istemini sonuçlandıran Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu. Kararda, taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesinde kira paralarının ayın başında peşin olarak ödeneceğinin kararlaştırıldığı belirtilerek, ‘’Borcun ödenmesi için ayın başı ya da sonu belirlenmişse bundan ayın birinci ve sonuncu günü anlaşılır’’ denildi. Kira sözleşmesine göre kiranın ayın birinde ödenmesi gerektiği kaydedilen kararda, bu durumda ödeme yapması için kiracıya 3 günlük süre ilave edilmesinin söz konusu olmayacağı ifade edildi. Kararda, şöyle denildi: ‘’Davacı Mayıs ayı kirası için 7 Mayıs’ta keşide ettirdiği ihtarnameyi 8 Mayıs’ta tebliğ ettirmiş, davalı bu ayın kirasını ihtarname tebliğinden sonra 12 Mayıs’ta ödemiş olduğundan bu ihtar haklıdır. Haziran ayı kirası da 4 Haziran’da keşide edilen ihtarname ile istenmiştir. İhtarnamenin keşide edildiği tarihte Haziran ayı kirası muaccel durumdadır. İhtarname davalılara 5 Haziran’da tebliğ olunmuş ve kira parası da 6 Haziran tarihli makbuz ile ödenmiş bulunduğundan bu ihtar da haklıdır. Davada iki haklı ihtar gerçekleştiğinden mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.’’
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT