BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “İstişaresiz iş yapmayız!” -286-

“İstişaresiz iş yapmayız!” -286-

Kanunî, serhad beylerine, Mohaç için bir strateji sordu. İşte aldığı cevap: “Saadetlû Hünkârım, biz müşavereyi, serhaddin umur görmüş ihtiyarlarıyla yaparız. Tek başımıza iş yapmayız. Kendi aramızda müşavere ettikten sonra gelip vaziyeti size arzedelim...”Kanuni Sultan Süleyman Han, Mohaç Savaşına başlamadan bir gün evvel, 28 Ağustos 1526 Pazartesi günü, Veziriazam İbrahim Paşa’yı yanına çağırarak: -Serhad beylerini buraya çağırın da, onlarla müşavere edelim, dedi. İbrahim Paşa huzurdan çıkar çıkmaz kumandanlara ve beylere haber gönderip padişahın yanına çağırdı. Huzura ilk gelen Bosna Beylerbeyi Gazi Hüsrev Bey oldu. İbrahim Paşa, padişahın huzurunda Hüsrev Beye: -Serhad beylerisiniz. Saadetlû Padişahımız sizlerle müşavere ister. İşte Mohaç meydanı ve düşmandan eser yok. Tedbir nedir? Tok sözlü bir yiğit... Tecrübeli bir akıncı beyi ve tok sözlü bir yiğit olan Hüsrev Bey padişaha dönerek: -Saadetlû Hünkârım, biz Serhadlerde müşavereyi, Serhaddin umur görmüş ihtiyarlarıyla yaparız. Kendi re’yimizle tek başımıza iş yapmayız. Zira başarının bunda olduğuna inanırız. Ferman olunursa gidip kendi aramızda müşavere ettikten sonra gelip vaziyeti size arzedelim. -O istişare edeceğiniz adamları buraya getirin, biz de müşavere yapalım. Padişahın bu emri üzerine Hüsrev Bey, başını geriye çevirip, tepenin aşağısında beklemekte olan ağalardan birine seslendi: -Çabuk koşun! Koca Alaybeyini, Adil Koca’yı, Kara Osman’ı, Mehmed Subaşı’yı, Balaban Çeribaşı’nı, Bâlî Bey’i çağırın, hemen buraya gelsinler. Kısa bir süre içinde hepsi padişahın otağında hazırdılar. Hüsrev Bey, gelenler içinde en yaşlı olan Adil Koca’ya: -Beri gel Adil Koca! Saadetlû Padişahımız müşavere emretti. Fikrin nedir? -Buraya kadar gelmişiz, döğüşmekten başka çare var mıdır? “Yarın harp başlasın!” Bu sırada 13 yaşından beri akınlara katılan yaşlı akıncı beyi Bâlî Bey söz aldı: -Kâfirler geldiler ve sahraya bakan boğazda atlı alaylarını mevzilendirdiler, demesi üzerine, Kanuni: -Bu vaziyete göre anlaşıldı ki, herkes harbe hazır olsun. Yarın harp başlasın! Dedi. Ertesi gün 29 Ağustos 1526 sabahı savaş başladı. Akşama doğru Macar ordusu büyük bir hezimete uğratıldı. 120.000 kişilik ordudan çok az kimse sağ olarak kurtulabilmişti...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT