BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yatırım ve istihdama teşvik kanununun sağladığı avantajlar

Yatırım ve istihdama teşvik kanununun sağladığı avantajlar

Kişi başına milli gelir seviyesi 1500 dolar ve altında olan illerde yatırımları ve istihdamı teşvik etmek amacı ile 29 Ocak 2004’ünde TBMM’de kabul edilen 5084 sayılı Kanun 6 Şubat 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kişi başına milli gelir seviyesi 1500 dolar ve altında olan illerde yatırımları ve istihdamı teşvik etmek amacı ile 29 Ocak 2004’ünde TBMM’de kabul edilen 5084 sayılı Kanun 6 Şubat 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile; bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulanacak, devlet tarafından enerji desteği sağlanacak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımlar ve istihdam imkanların artırılacaktır. Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde, bedelsiz arsa ve arazi temini ise bu illerle birlikte kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanacaktır. Gelir vergisi stopajı teşviki 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, kişi başına gelir seviyesi 1500 doların altındaki illerde, 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1 Ekim 2003 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin ücretlerinden gelir vergisi alınmayacak. Ancak organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinden hiç gelir vergisi alınmazken, diğer yerlerdeki iş yerleri için verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden verginin yüzde 80’i alınmayacaktır. Terkin edilecek (silinecek) tutar, yeni işe alınan işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki iş yerlerinde tamamını, diğer yerlerdeki iş yerlerinde ise %80’ini aşamaz. Sigorta primi işveren paylarında teşvik 31 Ocak 2008 tarihine kadar kişi başına gelir seviyesi 1500 doların altındaki illerde, 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1 Ekim 2003 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuna göre prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde 80’i Hazinece karşılanacak. Bedelsiz yatırım yeri tahsisi Kalkınmada öncelikli yöreler ile kişi başına gelir düzeyi 1500 doların altına olan illerde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere; Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilecek. Ancak, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgelerde tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranır. Devir konusu arazi veya arsaların, imar planları yoksa, bunların imar planları öncelikle yapılır. İstihdam edilecek işçi sayısına, yatırımın faaliyete geçmesi tarihinden itibaren beş yıl süre ile uyulması zorunludur. Yatırımcının, Kanunun öngördüğü şartlara uymadığı veya öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz, üzerindeki tesis ile birlikte el konulacaktır. Enerji desteği 2008 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen illerde, 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanında faaliyete geçen, fiilen ve sürekli olarak asgari on işçi çalıştıran işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin yüzde 20’si Hazinece karşılanır. Bu orana ondan sonraki her bir işçi için 0,5 puan eklenir. 1 Ekim 2003 tarihinden önce yukarıda belirtilen konularda faaliyete geçmiş olan işletmeler, 1 Ekim 2003 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az yüzde 20 oranında artırmaları ve asgari on işçi çalıştırmaları koşuluyla yüzde 20 oranında enerji desteğinden yararlanır. Bundan sonraki her bir işçi için destek oranı 0,5 puan artırılır. Fiilen ve sürekli olarak çalıştırılan işçi sayısının tespitinde, bir takvim yılının en az 3/4’ünde çalıştırılmış işçi sayısı esas alınır. Yıl içinde faaliyete başlanmış olması halinde, faaliyette bulunulan süre dikkate alınır. Beklenen kitap çıktı Ülkemizdeki emeklilik sistemini bir bütün olarak ele alıp inceleyen ve herkesin aradığı soruya cevap bulabileceği Yargı Kararlarıyla Donatılmış “Tüm Yönleriyle Emeklilik” kitabı çıktı. SSK Başkanlık Sigorta Müfettişi Mustafa Kuruca tarafından yazılan ve Yaklaşım Yayıncılık A.Ş.’ce basım ve dağıtımı yapılan kitap kimin nereden ne zaman nasıl emekli olabileceği sorularına cevap vermektedir. Gerçekten emeklilik ile ilgili aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bu kitapta ayrıca emeklilik başvuru formları, dilekçe örnekleri, 1950 yılından günümüze asgari ücretleri bulunmaktadır. Ayrıca kimin ne zaman emekli olabileceğini hesaplamada kullanılan ve çok pratik olan 32 adet tablo ve tablo altında örnek hesaplama şekilleri bulunmaktadır. İsteme Adresi: Yaklaşım Yayınları Bülten Sok. No:54-Kavaklıdere/ANKARA Tel:0312-468 76 46 pbx Faks: 0312- 468 72 13 e-mail: info@ yaklasim.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT