BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şaron ne istiyor?

Şaron ne istiyor?

İsrail’de devlet politikası şudur: İsrail yarım asırdır barış yüzü görmedi. Kızlarımıza bile zorunlu askerlik yaptırıyoruz.İsrail’de devlet politikası şudur: İsrail yarım asırdır barış yüzü görmedi. Kızlarımıza bile zorunlu askerlik yaptırıyoruz. Gelişmiş bir ülkeyiz ama, AB ve ABD’nin refah çizgisinden henüz uzağız. Akıl almaz askerî masraflara katlanıyoruz. Barış, hasmımız olan devletlere şartlarımızı kabûl ettirmekle, binaenaleyh o devletleri bize kafa tutamaz hâle getirmekle mümkündür... Bu görüş, İsrail’de devlet politikasıdır. Ancak nasıl uygulanacağı üzerinde anlaşmazlık var. İçlerinde subaylar, hükümet ve parti başkanlığı yapmış politikacılar da olmak üzere, Başbakan General Şaron’un icraatına karşı çıkanlar mevcut. Onun üslûbunun, İsrail’in aleyhine gelişeceğini söylüyorlar. Şaron’u vahşice davranmakla suçlayanlar da var. Şaron’a muhalefet çok büyüyecek ama, intihar komandoları eylemleri, İsrailliler’i engelliyor. Şaron’a göre, ılımlı bir politika ile Araplar’ı ve İran’ı yola getirmek mümkün değil. Şaron, Kudüs’ün tamamını Filistinliler’e bırakılan toprakların bir kısmını, Golan Tepelerini istiyor. Bu şartlarda bile bağımsız bir Filistin devleti için mızıkçılık yapacağı anlaşılıyor. Harem-i Şerîf’e, Mescid-i Aksâ’ya girip hır çıkartmaktan çekinmiyor. Dünyadaki bir buçuk milyara yakın Müslüman’ı incittiğine aldırmıyor. İsrail, ABD’ye güveniyor. Pax Americana dediğimiz Birleşik Amerika’nın 21. asır projesi içinde İsrail’e verilen yeri biliyor. Amerika’nın, Irak’ta bocalamasından endişeleniyor. Geç kalındığına inandığı Suriye hakekâtını başlatması için Washington’a sinyal veriyor... Amerika’ya gelince, Irak’ta ne yaptığını galiba kendisi de bilmiyor. Irak’ın komşularını despot rejimlerden kurtarmak ve terörün kaynakları ilân ettiği bu ülkeleri yola getirmek için Orta Doğu Projesini, başkan seçimlerinden sonraya bırakacağını düşündürüyor. Sonuç olarak: Amerika p.c millî gelirini 50.000 dolara, İsrail 30.000’e çıkarmak için, Arz’ın en tarihî, mazide çok parlak kültürler yaşamış coğrafyasının altını üstüne getiriyorlar. Ancak biz, Pax Americana’nın müze yağmalamak ve camileri topa tutmakla gerçekleşmiyeceğini, üstelik emperyal tecrübeden mahrumiyetin neticesi bir tutumla, terörün asgarî sınırlara itilemiyeceğini düşünüyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT