BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Süper güç olmak

Süper güç olmak

Var olmak bir kendisiyle hayat sürmektir, bir de başkasına reaksiyon göstererek.Var olmak bir kendisiyle hayat sürmektir, bir de başkasına reaksiyon göstererek. Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin tehditleri yüzünden ABD çekim merkeziydi. SSCB’nin dağılmasıyla tek başına kaldı. Bu tek başına kalış ABD’nin dengeli hareket ve akıllı karar verme kabiliyetini sarsmıştır. Soğuk savaş döneminde düşmanının hatalarını ön plana çıkartarak ne kadar gerekli olduğuna dair bir propaganda içindeydi. O farz edilen Amerika’ydı. Şimdi ise dünya, özü ne ise o Amerika’yla karşı karşıya. Devlet olmanın en öncelikli şartı adalettir. Adaleti tesis edemeyen devlet olamaz. Nerede kaldı ki işgal yapsın, orduları zulüm ve tecavüzde bulunsun, zulümlere göz yumsun. Her hangi bir devlet için dahi adalet birinci şartsa süper devlet için daha bir şart. Süper devlet dünyadan mes’uldür. Dünyanın huzurunu temin etme mükellefiyeti ona aittir. Sovyetler Birliği mevcutken iki süper güçten her biri kendi bloklarında söz sahibi idi. Komünizmin çökmesinden sonra ABD dünyanın bütünüyle buluştu. Bu zulümler o buluşmadaki çaresizliğin bir başka şekildeki tezahürüdür. Süper devlet, süper güç yalnızca asker veya teknolojik üstünlükle olmaz. Osmanlı’da süper güç, “Cihan Devleti” cümlesiyle ifade edilir. Onlar, dünyanın dirlik ve düzenine “nizam-ı âlem” diyorlardı. Ecdadımız, nizam-ı âlem fikrini tavizsiz tatbik etti. Amerika, bu gün teknolojik imkânlarına rağmen insanlık önünde ezilirken Osmanlı Türkleri, yer küreyi iki hükümdar için küçük görüyordu. Bu hüküm, Yavuz Sultan Selim’e aittir. Bir gün haritaya bakarken “dünya iki hükümdara yetmeyecek kadar küçükmüş” dediği meşhurdur. Yavuz’un bu yavuzca cümleyi sarf ettiği sırada Amerika kıtasının keşfi en fazla 20 yıldır. Hakiki süper devlet, dünyayı ufak görmüş fakat insanı yüce Allah’ın bir emaneti bilmiştir. Çünkü o devleti idare edenler hissiz kimseler değildi. Yavuz Selim, hem bir cihangir padişah ve hem de müstesna şiirler yazacak kadar ince duygulara sahiptir. Zaten cihan devletini yönetenler aynı zamanda şairdir, hattattır, san’atkârdır. İç dünyalarında sade bir insan, dış dünyalarında âdil bir hükümdar olduklarından dolayı devletlerinin ömrü tesirleriyle birlikte bin yıldır. ABD’nin süper güç olması şurada 59 yıllık bir olay. 59 yılda vardığı sonuç ortada. Amerika’yı kuranlar, herhalde varılan bu acı sonla iftihar etmezler. Petrol için memleketleri işgal, sömürme, emperyalist emeller. Şu yapılanlara bakınız!.. Hem kendi ordusu eliyle akıllara durgunluk verecek çapta insanlık suçu işlemekte ve hem de Ortadoğudaki ileri karakolu İsrail’in insanlık tarihinin yüz karası suçlarına ortak olmaktadır. Bir suçu işleyen bir başkasının aynı suçu irtikâp etmesini engelleyemez. ABD ve İsrail kötülükte yarışmaktalar. Bir süper güç bunları yapar mı? Adalet hassasiyetinden kopmadıysa yapmaz. Hangi adalet? İşkence ve tecavüzleri işleyen ere de 1 yıl, bu fiillere dayanamayıp infial gösteren asil davranışa da 1 yıl ceza verilirse, kendisi düğün alayını, İsrail bebeleri vurursa orada adaletten söz edilebilir mi? Amerika neden kendi imajıyla oynadı? Süper güç oldular ama süper güç kalamadılar. Adaletten uzaklaşan her kuvvet mevkiini kaybeder. Ya AB, ABD’yi dengeleyecek veya kontrolden çıkmış süper güç, artan bir şekilde hem kendine ve hem de dünya huzuruna ziyan vermeye devam edecektir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT