BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Medine müdafaası ve Fahreddin Paşa -457-

Medine müdafaası ve Fahreddin Paşa -457-

Birinci Dünya Harbinin başında, daha önceden İngiliz casusu Lawrence’in kandırdığı ve Vehhabilerin tarafına geçen bedevi kabileleri, Arab yarımadasında isyanlar çıkarıyorlardı. İlk isyanı, 1916’da Medine civarındaki demiryolu ve telgraf hatlarını tahrip ederek başlattılar...Lawrence’in kışkırttığı isyancılar, 5-6 Haziran gecesi karakollara saldırdılar, ancak Hicaz’daki Osmanlı kuvvetlerinin kumandanı Fahreddin Paşa’nın aldığı tedbirler sayesinde geri püskürtüldüler. Fakat başlangıçta sayıları 50.000’i bulan isyancılar, gün geçtikçe çoğalıyorlardı. Üstelik İngilizler’den devamlı silah ve para yardımı alıyorlardı. Buna karşılık Osmanlı askerinin mevcudu ise sadece 15.000 idi ve İstanbul’dan hiçbir yardım alamıyordu. Çünkü Osmanlı 7. Ordusu, Filistin, Irak ve Kanal cephelerinde İngilizlerle savaş halindeydi. Mukaddes Emanetleri kurtardılar Fahreddin Paşa, elindeki yetersiz kuvvetlerle, Medine’ye saldırmaya hazırlanan Vehhabileri, Bi’r-i Ali ve Bi’r-i Mâşî mevkilerinde mağlub etti. Ancak, İngiliz desteği ile güçlenen asiler, Cidde, Mekke ve Taif’i zaptettiler. Böylece Medine dışındaki bütün Arabistan şehirleri isyancıların eline geçmiş oldu. Artık Medine her taraftan kuşatılmıştı. İşte bütün bu zor şartlar altında Medine tam 2 sene 7 ay düşmana dayandı. Bu arada Fahreddin Paşa, herhangi bir yağma ihtimaline karşı şehirdeki bütün Mukaddes Emanetleri İstanbul’a nakletmeyi başardı... Nihayet müttefikimiz olan Almanya’nın teslim olmasından sonra 30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti de Mondros Mütarekesi ile savaşa son verdi. Bu mütareke ile Arabistan İngiliz himayesine bırakılıyordu. İlk olarak Mekke Emiri Şerif Haydar, İngiliz hükûmeti adına buraya gelen Vehhabi emirine şehri teslim etti. Fakat bunlardan Fahreddin Paşa hâlâ şehri müdafaaya devam ediyordu... “Türk bayrağını indiremem” Bu arada İstanbul’dan gelen bir subay İtilaf Devletleriye mütareke imzalandığı ve Hicaz’ın da onlara teslim edileceği emrini Fahreddin Paşa’ya iletti. Fakat Paşa, “Ben burada dalgalanan Türk bayrağını kendi elimle indiremem. Mutlaka indirilecekse buraya başka bir kumandan tayin etsinler” dedi. Fahreddin Paşa’nın bu sözü derhal İstanbul’a telgrafla bildirildi. İstanbul’daki işgal kuvvetleri kumandanlığı, henüz tahta çıkmış olan Sultan Vahideddin’e, Fahreddin Paşa’nın vazifeden alındığına dair bir emir yazdırdılar ve Adliye Nazırı Haydar Bey ile Medine’ye gönderdiler. Padişahın imzasını gören Paşa, derhal şehrin idaresini Haydar Bey’e bıraktı. İngiliz askerleri Paşa’yı alarak savaş esiri sıfatıyla Mısır’a ve oradan da Malta’ya getirdiler. Böylece Mondros Mütarekesinden sonra düşmana en son teslim olan şehrimiz Medine-i Münevvere oldu...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86796
  % -0.47
 • 6.0406
  % 0.28
 • 6.7414
  % 0.12
 • 7.7005
  % -0.46
 • 248.383
  % -0.68
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT