BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şöyle ola, böyle olmaya!

Şöyle ola, böyle olmaya!

Değirmenciler kimsenin arpasını buğdayını karıştırmaya, vakti gelen taşlara diş aça, milletin sırasını bozmaya. asla ve kat'a tavuk beslemeye, milletin buğdayını zarardan koruya. Ancak vakti öğrenmek için tek bir horoz bulundura...



Osmanlılar esnafı kendi haline bırakmaz, her gruba bir nizamname yazar ve gereğini yaparlar. İşte nizamnameden öne çıkan satırlar... Ekmekçiler somunun iyi pişire. Çiği ve karası olmaya! Kasaplar koyunu geceden temizleye ve temiz sata. Semizini saklayıp zaifini boğazlamaya! Ahçılar pişirdikleri etleri pak kotara, kâsesi, bezi temiz ola. Kazanı kalaylı, çanakları sırçalı ola. Hizmetkârlar kâfir olmaya, futaları (önlükleri) temiz ola! Ve börekçiler gözlene. Hamurlar arı undan tutula. Miyanesi soğanlı ola, koyun etinden başka et karıştırılmaya! Onu onbire satıla! Üzüm ve incirin onu onbire satıla (% 10 kârla), bahçeden gelen meyveler yüzleme (mostralık) olmaya, üstü altı bir ola! Yoğurtçular, süte su ve nişasta katmaya. Kaymakçılar, peynirciler takibe alına. Turşu sirkeyle kurula, kepek ekşisi ile kurulmaya. Helvacılar, pekmezciler, şerbetçiler, hoşafçılar temiz çalışa! Terziler dikmek için aldıkları işleri vaktinde vereler. Kemha ve kaftanları 25 akçadan keseler. Kadın kaftanı yakalı olursa 30 akçaya dikile, astar 8 arşından eksik olmaya. İpekçiler kalp şerit ve düğme yapmaya! Bürüncükçüler, çukacılar, takiyeciler, atlasçılar gözlene. Altunlu kadifenin klaptanı seyrek olmaya. Bezzazlar ibrişimi kötüsü ile karıştırmaya, arşınları eksik tutulmaya, aksi halde değnek başına bir akça cerime (ceza) alına. Çizmeciler, başmakçılar, ayakkabıcıların mamulleri günü dolmadan delinmeye, cezası akçe başına iki gün hesabıyla yapıla. Eğer gön ya da sahtiyan delinirse vebal debbağda arana. Ham deriyi debbağdan başkası almaya, dışarıdan gelen mallar satılmaya! Mutaflar ve keçeciler keçeyi çiğ pişirmeye, hallaçlar 150 dirhem pamuğu bir akçaya vere! Demirciler has demir işliye, kalaycılar illet etmeye! Bıçakçılar ve iğneciler Dımeşki (Şam işi) diye, Frenk malı satmaya. Nalbantlar esteri (katırı) 4, merkebi 3.5 akçeye nallaya, mıh eğilip atarsa nalbant karşılıya! İtiraz ederse te'dip oluna! Kiremit ve çömlekler çiğ bırakılmaya, kerpiçler dolgun ola! Kuyumcular emin ola Kuyumcular emin ola. Altının miskalini 3 akçaya sata dövme ve kılıç bedeni için (dirhem başına) 1.5 akça işçilik ala! Tahıllar samanlı ve kesmikli olmaya, kile (ölçü aleti) damgalı ola! Oduncular yaş kesmeye ve hayvana fazla yük vurmaya! Deve odunu 6 karış, merkep odunu 3 karış ola! Attarlar zağfiranı yağlı satmaya, frenk şekerini baş şeker diye vermiye. Sabuncular ve mumcuların işledikleri mallar kötü kokmaya mumun fitili katı, sabunun gövdesi yarık olmaya! Değirmenciler kimsenin arpasını buğdayını karıştırmaya, vakti gelen taşlara diş aça, milletin sırasını bozmaya. Değirmenciler tavuk besleyip milletin buğdayına zarar vermeyeler. Ancak vakti öğrenmek için bir horoz bulundurabilirler!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT