BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terörle savaş globale dönüştü

Terörle savaş globale dönüştü

Rusya’daki son eylemin çapı, terörle savaşı hemen hemen cihanşümul (global) çizgiye getirdi. Artık çok az devlet, terör konusunda yan çizebilecektir. Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyebilecektir.Rusya’daki son eylemin çapı, terörle savaşı hemen hemen cihanşümul (global) çizgiye getirdi. Artık çok az devlet, terör konusunda yan çizebilecektir. Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyebilecektir. Diğer ülkelerde geçen terör olaylarını bazan umursamazlıkla, hattâ bazan oh olsun diye memnuniyetle karşılayabilecektir. 300’den fazla ölü, 700 ya-ralı... Bir meydan muharebesinin rakamları değil. Eski adı Ordjonikidze olan Vladikafkas şehrinin bir banliyösünde bir ilkokulda gerçekleşen eylemin bilançosudur. Burası Kuzey Kafkasya’nın ortasıdır. Ulu Kafkas Dağları’nın kuzey yamaçlarıdır. Güneyde Gürcistan sınırına 30 kilometredir. Doğuda Çeçenistan dediğimiz Çeçen-İnguş otonom cumhuriyetine 30 kilometreden bile azdır. Rusya Federasyonu’nun Kuzey Osetistan (Osetya) Cumhuriyeti’ndeyiz. Moskova’daki tiyatro baskınından sonra bir ilkokulun harekât alanı seçilmesi, bütün dünyayı iliklerine kadar titretti. Rusya gibi çok büyük, üstelik çok güçlü silâhlı kuvvetlere dayanan bir devletin, doğru dürüst antiterör timi bulunmaması, keza herkesi şaşırttı. Teröristin üzerine kesinlikle gidilmesini anlarız. Ancak böyle olaylarda, rehinelerin hayatının kurtarılması, hatta burunlarının kanamamasına özen gösterilmesi, operasyonun gayesidir. Moskova’da tiyatroda vuku bulan büyük dikkatsizlik, bu defa ilkokul baskınında daha kabaca tekrarlandı. Ölenlerin çoğunun çocuk olması, vahameti artırdı. Rusya’da terör, Çeçen millî hareketini, Irak’ta terör Arap millî hareketini pek çok aşıyor. Belli ki pek çok ülkede, profesyonel çeteler dolaşıyor. Afganistan’dan kaçan Taliban kalıntıları, bazı Arap memleketlerinde yetişen ve el-Kaide’ye bağlı bulunduğu ileri sürülen örgütler ve benzerleri, hiçbir kavramı, kuralı, dini, milliyeti esirgemiyor. Cihanşümul (global) hâle gelen terör savaşı, Amerika’yı, Rusya’yı değil Türkiye’yi, Fransa’yı, İspanya’yı ve akla gelebilecek pek çok devleti hedefe çıkardı. Asala ve onun yerine ikame edilen PKK teröründen henüz çıkan Türkiye dikkat kesilmiştir. Dikkat kesilmeyen devletlerin zarar görecekleri âşikârdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT