BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Manalusa Tepesi alınmıştı, ancak!..

Manalusa Tepesi alınmıştı, ancak!..

Yunan kuvvetlerinin Yanya’ya baskısı gittikçe artıyordu... Fakat ağır kayıplar vermesine rağmen bir adım ilerleyemiyordu. Binbaşı Ali Fuat Bey, (Ali Fuat Cebesoy) Bijan köyünde bir Yunan birliğini geri püskürtmüş ve köyü geri almıştı...Cavit Paşa’nın karargaha geldiği gece kurmay heyeti, bir felaket haberini aldılar. Yanya’nın başlıca kilit noktalarından birisi olan Manalusa Tepesi, Yunan kuvvetlerinin eline geçmişti. Ani tedbirler alınmazsa, şehri boşaltmak gerekecekti. Çünkü buradan bütün şehri bombardıman edebilirlerdi. Esat Paşa, istişare etmek için Cavit Paşa’ya vaziyeti anlattı. -Eğer bu tepe geri alınmazsa Yanya’daki kıt’aların vaziyeti çok tehlikeli bir hal alacaktır. Seninle beraber gelen kuvvetler çok yorgundur. Fakat burasını da geri almak lazım, ne dersin? “Her şey hazır Paşam!” Cavit Paşa tereddütsüz: -Çok iyi olur, ben hazırım Paşam, cevabını verdi ve birliklerini taarruza hazır hale getirmek için biraz zaman isteyerek Esat Paşa’nın yanından ayrıldı. Fakat iki saat sonra geri geldi. -Her şey hazır Paşam. Üç tabur yarın şafakla beraber taarruza geçebilecek durumdadır. Müsaade ederseniz bu taburlara bizzat ben kumanda etmek istiyorum. -Ne yapıyorsun Cavit? Koca bir tümen kumandanı, alaydan küçük bir birliğe nasıl kumanda eder? Sonra, kazandığı kolay bir muvaffakiyetten dolayı maneviyatı yükselmiş bir düşmana karşı pervasızca atılmak çok tehlikelidir. -Bozgunun lekesini silmek için bir şeyler yapmak mecburiyetindeyim Paşam. Şehid olursam, yerimi derhal Albay Hüsnü bey alacaktır... Şafakla beraber üç tabur Manalusa Tepesine taarruza geçtiler. Cavit Paşa askerin önünde vuruyor, onları bir an önce tepeye ulaştırmak için çalışıyordu. Anadolu’nun yiğit askerleri müthiş bir cesaretle atılırken, Cavit Paşa’nın sesi işitiliyordu: -Topçular, ateeeş! Nişangah sekiz yüz!.. Bayrağımız dalgalanıyordu... Akşama doğru vaziyet lehimize dönmeye başladı. Fakat tam bu sırada Cavit Paşa, kalbine isabet eden bir şarapnelle şehid oldu... Albay Hüsnü bey, kırık bir top arabasının üzerine sıçrayarak kumandayı eline aldı ve seslendi: -Her üç taburun kumandası da bendeee! Mehmetçikler, çok sevdikleri Cavit Paşa’nın şehadetinden az sonra, ne pahasına olursa olsun onun emrini yerine yerine getirmek azmiyle, şiddetli bir taarruz daha yaptılar ve Manalusa Tepesi üzerindeki kalabalık Yunan birliklerini püskürterek, Türk bayrağını tepeye diktiler...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 96840
  % -0.05
 • 5.793
  % -0.19
 • 6.5136
  % -0.06
 • 7.5167
  % -0.22
 • 238.007
  % 0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT