BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pişmanım diyene ceza indirimi yok!

Pişmanım diyene ceza indirimi yok!

Ceza İnfaz Kanunu tasarısında yer alan “pişmanlık duyma”ya yönelik ifadeler çağdaş cezalandırmanın pişmanlığı içermediği gerekçesiyle çıkarıldı. Hücre cezası da 15 günden 10 güne indirildi.ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu’nca oluşturulan Alt Komisyon, Ceza İnfaz Kanunu tasarısından psikiyatri infaz kurumları kurulmasına ilişkin düzenlemeyi “akıl hastalarının hapse girmesine yol açabileceği” endişesiyle çıkardı. Böylece psikiyatri problemi olanlar için öngörülen uygulamadan vazgeçilmiş oldu. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasa Tasarısı’nın ilk 45 maddesi alt komisyonda kabul edildi. Tasarının hapis cezasının infazının hastalık sebebiyle ertelenmesiyle ilgili maddesi görüşülürken Hükümet, akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazının geri bırakılacağına ilişkin düzenlemeye bir istisna getirmek için önerge verdi. Hükümet maddeye, “Ancak hükümlü akıl hastalığına kendisi neden olmuşsa cezasının infazı geri bırakılmaz ve sağlık kurumunda koruma ve tedavi altında geçen süre infazından indirilmez” hükmünün eklenmesini istedi. Ancak, komisyon üyeleri daha çok “ölüm orucu” ve açlık grevi yapan mahkumlarda görülen ve korsakof hastalığı olarak bilinen bu durumun istisna tutulmasının insanlık dışı bir hüküm olacağı “çağdaş ceza ilkeleriyle bağdaşmayacağı” gerekçesiyle önergeyi reddettiler. Hücre cezası 10 güne indi Alt komisyon çalışması sırasında, tasarıda yer alan “pişmanlık duyma”ya ilişkin ifadeler de çağdaş cezalandırmanın pişmanlığı içermediği gerekçesiyle çıkarıldı. Üyelerin, pişmanlığın kişinin kendisi ile ilgili bir durum olduğunu, cezalandırmanın bunu içermemesi gerektiğini dile getirdikleri bildirildi. Alt Komisyon, tasarının disiplin cezalarının yönetmelik ve tüzükle belirlenmesini öngören hükümlerinde de değişikliğe gitti. Hükümetin TBMM’ye gönderdiği ilk tasarıda yer alan disiplin suçları tek tek yeni tasarıya taşındı. Böylece tüzük ve yönetmelikle ceza verilemeyeceğini öngören TCK ile de tasarı uyumlu hale getirilmiş oldu. Alt Komisyon, hükümlülere verilecek hücre cezalarını da 10 gün olarak belirledi. Alt Komisyon hükümetin ilk hazırladığı tasarıda yer alan hücre cezasıyla ilgili maddeyi de tasarıya aynen taşıdı. Ancak, tasarıda on beş gün olarak öngörülen hücre cezası 10 güne indirildi. Alt komisyon, ilk hazırlanan tasarıdaki “disiplin suçları sebebiyle şartla salıverilmenin altı ay ya da bir yıl ertelenmesine ilişkin hükmünü” de değişiklik yaparak yeni tasarıya taşıdı. Alt komisyon, disiplin suçu sebebiyle altı ay ile bir yıllık bir sürenin tahliyenin ertelenmesi için uzun bir süre olduğunu dikkate alarak bu süreyi kaldırdı. Bunun yerine disiplin suçu olanların 11-20 gün arasında hücre cezasına tabi tutulmaları ve bu süre sonunda şartla salıverilme hakkından yararlanmaları düzenlemesi getirildi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT