BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SSK’lı yakınlarına yurt dışında tedavi imkanı

SSK’lı yakınlarına yurt dışında tedavi imkanı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, aktif olarak çalışan sigortalının sadece kendisinin yararlandığı yurt dışı tedavi imkanından eş, çocuk, anne ve babası, emekliliğinde kendisi ve yakınları ile dul ve yetimlerinin de yararlanmasına imkan sağlayan kanunu onayladı.ANKARA- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, aktif olarak çalışan sigortalının sadece kendisinin yararlandığı yurt dışı tedavi imkanından eş, çocuk, anne ve babası, emekliliğinde kendisi ve yakınları ile dul ve yetimlerinin de yararlanmasına imkan sağlayan kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 5264 sayılı ‘’Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Kanuna göre, yurt dışında tedavi giderlerinin ödemesi sadece raporla belirlenen hastalık için yapılabilecek. Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve bu durum da Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen sigortalının, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ya da gelir veya aylık almayan eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, ana ve babası, bu kanuna göre sürekli iş görmezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alanlar ile bu kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babası ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve baba yurt dışına gönderilecek. Yabancı ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi 2 yılı geçemeyecek. Bu süre içinde acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastalığın seyriyle bağlantılı olmayan hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmeyecek ve bu tedavi için süre uzatılamayacak. Tedavi süresi 6 ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamının zorunlu olduğunu gösteren rapor, dış temsilciliklerce Kuruma gönderilecek. Bu işlem her 6 ayda bir tekrarlanacak ve Kurumca sigortalılar için tespit edilen esaslara göre gidip-gelme yol paraları ile tedavi ve zorunlu masrafları Kurumca ödenecek. Kuruma, Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulu’nca verilen rapora karşı Kurum veya ilgili sigortalı tarafından yapılacak itiraz, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca karara bağlanacak. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca verilen karar kesin olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT