BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tevrat

Tevrat

Tevrat, Musa aleyhisselâma gönderilen semavî kitap olup, Musa aleyhisselâmdan sonra tahrif edilmiş, aslı bozulmuştur. Musa aleyhisselâm üç kere Tûr dağına gitti. Birinci gidişinde, kendisine peygamberlik ve on levha hâlinde bazı hususlar bildirildi.Tevrat, Musa aleyhisselâma gönderilen semavî kitap olup, Musa aleyhisselâmdan sonra tahrif edilmiş, aslı bozulmuştur. Musa aleyhisselâm üç kere Tûr dağına gitti. Birinci gidişinde, kendisine peygamberlik ve on levha hâlinde bazı hususlar bildirildi. İkincisinde, Tevrat-ı şerif nazil oldu. Üçüncüsünde ise, Benî İsrail’in günahlarının affı için yalvarmaya gitti. Tevrat, Musa aleyhisselâma, İsrailoğullarını Mısır’dan çıkardıktan sonra nazil oldu. Allahü teâlâ, Firavun’u ve askerlerini helâk ettikten sonra, Musa aleyhisselâma bir kitap vahyedeceğini vadetmişti. Musa aleyhisselâm da, dünya ve ahirete ait hükümleri bildirecek olan böyle bir kitabın, kendisine vahyedileceğini İsrailoğullarına müjdelemişti. İsrailoğulları, Mısır’daki esaret hayatından kurtulduktan ve Firavun da ordusuyla birlikte helâk edildikten sonra, Musa aleyhisselâmdan, müjdelediği kitabı getirmesini istediler. Musa aleyhisselâm da Allahü teâlâya dua edip, bu husustaki ilâhî vaade kavuşmak istedi. Bunun üzerine Allahü teâlâ, Musa aleyhisselâma, zilkâde ayında otuz gün oruç tutmasını emir buyurdu. Musa aleyhisselâm otuz gün oruç tuttu. Bu müddete on gün daha ilâve edilip kırk güne tamamlandı. Bundan sonra Tûr dağına çıktı ve orada, Tevrat, levhalar hâlinde inzal edildi. Kur’an-ı kerimde, (Gerçekten biz Musa’ya hidayeti verdik ve kendisinden sonra da İsrailoğullarına Tevrat’ı miras bıraktık) buyurulmaktadır. [Mümin 53] Kur’an-ı kerim hariç diğer kitaplar, bir defada nazil olmuştur. Kur’an-ı kerim ise 23 senede nazil olmuştur. Tevrat, Musa aleyhisselâma büyük levhalar hâlinde nazil oldu. Yedi veya on levha idi. Bu husus, Kur’an-ı kerimde mealen şöyle bildirildi: (Nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa, hepsini, Musa için levhalarda yazdık. [Ve dedik ki:] Bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarını emret! Yakında size, yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim.) (A’râf 145) Bu ayet-i kerimenin tefsirinde müfessirler şöyle demişlerdir: “Tevrat’ın levhalarında her şeyden yazdık!” buyurulmasından murat; Tevrat’ta; emir, nehiy, helâl, haram ve dinin hükümleri ile ilgili her şeyin tafsilâtının bulunduğudur. Tevrat, gayet büyük ve ayetleri çok olduğundan, çok az kimse ezberlemiştir. Hatta onun ezberlenmesi bir meziyet olarak zikredilmiş; “Bu zat Tevrat’ı ezbere biliyor” diye methedilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT