BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yoksulun primi devletten

Yoksulun primi devletten

Netleşen genel sağlık sigortası taslağına göre, sistem tek elde toplanıyor. Yasayla birlikte kişiler yüzde 12.5 prim ödeyecek. Yoksulların primini ise devlet ödeyecekANKARA - Avrupa Birliği müzakere süreci öncesinde, reform beklenen en önemli konulardan olan sosyal güvenlik sisteminde, yeniden yapılanmaya gidiliyor. Hazırlıkları tamamlanan yasa taslağına göre kişiler yüzde 12.5 prim ödeyecek, yoksulların pirmini de devlet karşılayacak. Hastaların sağlık hizmeti alabilmesi için en az 90 gün prim ödeme şartı aranacak. Hastalar, alacakları sağlık hizmeti için yüzde 50’ye varan katılım payı ödeyecek. Bütün nüfusu kapsaması öngörülen genel sağlık sigortası ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın öngördüğü ayrı rejimler de ortadan kalkacak. Yüzde 7.5 işverenden Taslakta herkesin geliri üzerinden ödeyeceği yüzde 12.5 primin yüzde 5’ini çalışan, yüzde 7.5’ini de işveren karşılayacak. Sigortası olmayan yoksulların primlerini ise brüt asgari ücret üzerinden devlet ödeyecek. Kişilerin koruyucu sağlık hizmetleri, ayakta ve yatarak tedavileri ve bunlar için gereken tıbbi malzemelerin bedelleri genel sağlık sigortasınca karşılanacak. Acilde prim şartı yok Sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 90 gün prim ödeme şartı aranacak. 18 yaşın altındakilerde, acil durumlarda ve kişilerin koruyucu sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda ise 90 gün prim ödeme şartı aranmayacak. Prim dışında ödenecek katılım payı, gereksiz kullanımı önleme, sağlık hizmetinin hayati öneme sahip olup olmaması gibi kriterlere göre, yüzde 0 ile yüzde 50 oranı arasında yine kurum tarafından belirlenecek. Her bir muayene için bu payların toplamı net asgari ücreti aşamayacak. Hamilelerden, kronik hastalığı olanlardan ve koruyucu sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacak. Aile hekimleri devrede Yeni sistemde hasta, acil haller dışında ilk olarak aile hekimine başvuracak, Sevk zincirine uymadığı durumlarda ise aldığı sağlık hizmetinin bedelini kendisi ödeyecek. Hekimin verdiği önerilere uymaması yüzünden tedavi süresi uzayanlar ise oluşacak ek masrafın yüzde 50’sini karşılayacak. Sevk zincirine uyan, koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanan ve sağlık giderleri az olanların ödemek zorunda kaldığı katılım payı, kurumca azaltılabilecek. Devlet ile sağlık hizmeti verecek kuruluşlar arasında satın alma sözleşmeleri yapılacak. Sözleşmesiz sağlık kurumlarına giden hastaların hizmet bedelleri ise kurumca ödenmeyecek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT