BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Affa veto!

Affa veto!

Cumhurbaşkanı Sezer öğrenci affıyla ilgili kanunu, “af” niteliği taşıdığı ve nitelikli çoğunlukla çıkarılmadığı gerekçesiyle veto ettiANKARA- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, açıköğretimliler dahil, üniversitelerden 29 Haziran 2000 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen 677 bin 658 öğrenciye af getiren kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı’na iade etti. Sezer, gerekçesinde kanunun “af” niteliği taşıdığını, bu sebeple de TBMM’nin nitelikli çoğunluğuyla çıkarılması gerektiğini belirtti. Sezer, iade gerekçesinde, “İncelenen Yasa’nın 1. maddesiyle 2547 sayılı Yasa’ya eklenen geçici 50 ve geçici 51. maddelerde yer verilen ‘her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmiş öğrencilere’ ve ‘her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere’ ibarelerinin, disiplin cezası gereğince yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencileri de kapsadığı açıktır. Bir disiplin cezası nedeniyle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere yeniden öğrenim hakkı verilmesi ‘af’ niteliğindedir. Çünkü, bu düzenlemeyle, disiplin suçu oluşturan bir eylem nedeniyle verilen disiplin cezasının, hatta bu cezaya ilişkin karara karşı dava açılmış ve reddedilmiş ise yargı kararının hukuksal sonuçları ortadan kaldırılmaktadır.” dedi. Sezer, Anayasa’nın 87. maddesinde, TBMM’nin, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kabulüyle genel ve özel af ilanına karar verebileceğini ifade etti. Haftaya tekrar görüşülebilir Sezer’in vetosunu Afrika gezisinde öğrenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Şu anda bunu değerlendirmek yanlış olur. Arkadaşlarımızla müzakere yapıp gereken adımı ondan sonra atarız” diye konuştu. TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Tayyar Altıkulaç da “Konu tekrar komisyonumuzda ve TBMM’de müzakere edilecektir. Önümüzde iki seçenek vardır. Bunlardan biri Sayın Cumhurbaşkanı’nın yorumuna katılarak oylamada nitelikli çoğunluğu sağlamak, 330 rakamını tutanaklarda tescil etmek. Diğeri aynen Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunmaktır. Yasayı 8 Mart Salı günü komisyon gündemine alabiliriz.” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT