BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SKANDAL!

SKANDAL!

Konya’da, Osmanlı’nın 1799-1801 yıllarına şahitlik eden 45 sayfalık orijinal mahkeme sicil kayıtları, bir vatandaş tarafından tesadüfen çöp yığınlarının arasında bulundu.KONYA - Konya’da, 45 sayfadan oluşan 1799-1801 yıllarına ait mahkeme sicil belgesinin, bir vatandaş tarafından çöp yığınında bulunduğu bildirildi. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin, kütüphanecilik ve kitap koleksiyonculuğunda en gözde eserlerin başında, yazma eserler kategorisinde yer alan tarihi mahkeme sicil tutanaklarının geldiğini söyledi. Mahkeme sicil kayıtlarının, tarihi özelliği olan yazılı kaynaklar arasında, içerik açısından çok farklı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, “Bir döneme ait hayat tarzını, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan inceleyen çok sayıda el yazması kitap vardır. Ancak profesyonel araştırmacılar, bu kitapları, salt gerçeği yansıtma açısından yeterli bulmamaktadır. Ancak mahkeme sicil tutanakları ise doğruluğu konusunda hiçbir şüpheye yer vermeyen bilgileri içeriğinde barındırması sebebiyle diğer yazma eserlerden ayrılıyor” dedi. Sahafa satmış Bu sebeple özellikle Osmanlı dönemine ilişkin mahkeme sicil kayıtlarına, araştırmacı, koleksiyoncu ve kütüphanecilerin özel önem verdiğini ifade eden Şahin, “Konya’da bugüne kadar Osmanlı dönemine ait 151 mahkeme sicil evrakı bulundu. Bu evrakın orijinalleri, özenle kopyaları alındıktan sonra, Ankara’da bulunan Milli Kütüphane’ye teslim edilmişti. Bölgemizde, uzun zamandan beri Araştırmacı-Yazar Sefa Odabaşı tarafından gün yüzüne çıkartılan bir adli sicil evrakı dışında bu tür bir evrak bulunmamıştı. Birkaç gün önce ise 45 sayfadan oluşan, 1799-1801 yıllarına ait mahkeme sicil belgesi, bir vatandaş tarafından çöpte bulundu. Oldukça yıpranmış olan, cilt halindeki bu evrakı Konya’da bir çöp yığınında bulan vatandaş, bir sahafa satmış. Muhammed Doğan adlı sahaf arkadaşımız da belgeleri bize ulaştırdı. Bu belgenin maddi değeri oldukça yüksek, ancak sahaf arkadaşımız, belgenin tarihimize ışık tutacağını düşündüğü için çok düşük bir fiyat talep etti” dedi. Ödül verilecek Şahin, kütüphane bünyesindeki bir kurulun toplanarak, belgeyi kendilerine teslim ederek, çağdaş araştırmaların hizmetine sunan kişiye ödenecek para miktarını belirleyeceğini söyledi. Bu tarihi belgenin, ait olduğu dönemin sosyo-ekonomik yapısı ve kentsel özellikleri hakkında araştırmacılara yeni bilgiler sunacağını belirten Şahin, “Osmanlıca olarak yazılmış bu mahkeme tutanakları, Konya’da Rum ve Ermeni gibi azınlıkların, Türklerle birlikte büyük uyum içinde yaşadıkları dönemleri kapsamakta. Her bir sayfası üniversitelerde ayrı bir tez konusu olabilecek mahkeme tutanaklarındaki karar şerhleri bile, o döneme ilişkin heyecan verici bilgiler sunmakta” şeklinde konuştu. Şahin, mahkeme sicil belgesinin, dönemin katipleri tarafından el yazısıyla kaleme alındığını sözlerine ekledi.
Kapat
KAPAT