BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Otobüs yerine lokomotif al

Otobüs yerine lokomotif al

Demir yollarında da devlet tekeli bitti. Bundan böyle şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri gibi, özel trenler olabilecek.Devlet demir yolları hatlarında özel kişilerin de yük ve yolcu taşımacılığı yapabilmesine imkan tanıyan yönetmelik yürürlüğe girdi. Bundan böyle, lokomotif alan ya da kiralayan özel şirketler, yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarını kullanabilecekler ANKARA (İHA)- Demir yollarında da devlet tekeli bitti. Bundan böyle şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri gibi, özel trenler olabilecek. Özel kişilerin devlet demir yolları hatlarında yük ve yolcu trenleri işletmesine imkan tanıyan yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, TCDD hatlarında tren işletmek isteyenler, yazılı başvuruda bulunacak. Kişi ve kuruluşlar, TCDD hatlarında tren işletmek isteyenler, trenleri ne amaçla işleteceklerini içeren belge ve bilgilerle birlikte kuruluşa yazılı başvuru yapacak. Büyük ilgi görecek En ucuz ulaşım yıllarından biri olarak bilinen demir yolu işletmeciliğine, özel sektörün büyük talep göstermesi bekleniyor. Demir yolu hatlarını kullanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, TCDD hatlarında tren işletmek isteyenler, trenleri ne maksatla işleteceklerini içeren belge ve bilgilerle birlikte kuruluşa yazılı olarak başvuracaklar. Başvuruda; işletmecilik yapılacak parkur, çeken/çekilen araçların inşa tarzı hakkında fikir verebilecek ve gerekli olabilecek her türlü açıklamalı konstrüksiyon, resim, hesaplamalar, personele ilişkin bilgi ve belgeleri hazırlayıp vermeleri gerekiyor. Kimler başvuramaz? Yönetmeliğin sekizinci maddesinde demir yollarında iş yapamayacak kişi ve kuruluşlara da yer verildi. TCDD Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve yardımcıları, başvuru taleplerini kabul edenler, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, sözleşmeyi, imzalayan ve onaylayanlar ve bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları, üyelerin bağlı bulundukları şirket ve holdingler başvuramayacak. Ayrıca Kamu İhale Kurumu’nca geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlarda başvuruda bulunamayacak. İstasyon da kiralanacak Başvuruları teknik, işletmecilik (Hat kapasitesi, orer, gabari, dingil basıncı, terminal hizmetleri ve benzeri) ve ekonomik yönden değerlendirecek komisyonun uygun bulması durumunda, talepler kabul edilecek. Kuruluşla işletmeci arasındaki ilişkiler, tren işletmeciliği ile ilgili alt yapı kullanımı, idari, teknik ve mali şartları içeren bir sözleşmeyle düzenlenecek. İşletmecinin talebi halinde kullanıma uygun olan istasyon, hangar, rampa, antrepo, açık arazi gibi yerler de kiraya verilebilecek. Tren de, yolcu da sigortalı Yönetmeliğe göre kuruluş hatlarında tren işletmek isteyenler, yazılı başvurularında trenleri hangi amaçla işleteceklerini içeren belge ve bilgileri de sunacak. Başvuruda, işletmecilik yapılacak parkur, çeken ve çekilen araçların inşa tarzı hakkında fikir verebilecek ve gerekli olabilecek her türlü açıklamalı konstrüksiyon, resim, hesaplamalar, personele ilişkin bilgi ve belgeler de bulunacak. İşletmeciye ait vagon ve lokomotiflerin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığını düzenleyen anlaşmalarda öngörülen standartlara ve kuruluş alt yapısına uygun olması, ulusal veya uluslararası kuruluşca onaylanması zorunlu olacak. Öte yandan, sözleşme yapılan firmaya yolcuları ve kullanılacak araç ve gereçleri sigortalaması da zorunlu tutuluyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT